Styrets saker

Her finner du IF Frøy sine styrereferat. Målsetningen er å gjøre administrasjonen mer transparent. Av ulike årsaker kan det være at noe av informasjonen må begrenses når konkurransemessige hensyn eller hensyn til personlig integritet tilsier det.
Siste dokument legges øverst på listen. Referater fra årsmøter, regnskap og årsrapporter finnes også her.

Styremøter avholdes jevnlig. Datoene for styremøtene legges ut i kalenderen på nettsiden. Innspill til styremøtene bør komme i god tid før styremøtene.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011