|

Alt om årsmøtet 23. mars 2023

Frøy Kids er en viktig del av IF Frøy. Her er mange av de samlet på Haraløkka. Foto: Tobias Strøm

Her følger alle papirer til årsmøtet i IF Frøy 23. mars 2023. Lenke til alle beretninger, regnskap, budsjett og kontrollkomiteens rapport ligger nederst. Årsmøtet er iF Frøys høyeste organ. Vi håper derfor flest mulig kommer til årsmøtet på Skullerudstua klokken 18.00 torsdag 23. mars. 2023 Det blir enkel servering.

Celine Gees Solheims inngang til NM-bronse i maraton fryder forsiden av IF Frøys årsberetning 2022. Foto: Tobias Strøm

SAKSLISTE ÅRSMØTE 23. MARS 2023 KLOKKEN 18.00 PÅ SKULLERUDSTUA

  1. Konstituering, valg av dirigent og referent og to personer til å signere protokollen.
  2. Årsberetning fra styre og komiteer.
  3. Regnskap og kontrollkomiteens beretning.
  4. Innkomne forslag.
  5. Fastsette kontingent for 2024 og treningsavgift for 2023.
  6. Vedta budsjett.
  7. Valg.
  8. Tildeling av hedersbevisninger.

VEDRØRENDE PUNKT 5
Styret foreslår at kontingenten for 2024 forblir uendret.

Dette innebærer at kontingentene blir slik:
Voksne: 950,-
Parasykling: 350,-
Familie: 1500,-
Ungdom (til og med året de fyller 16 år:) 450,-
Barn (til og med året de fyller 9 år) 150,-
Støttemedlemskap: 250,-

Styret foreslår at treningsavgiften for 2023 økes med hundre kroner.

IF Frøy har lave treningsavgifter for barn og ungdom i forhold til mange andre idrettslag. Det ønsker vi fortsatt å ha. Når styret foreslår en relativt liten økning nå, er det for å sørge for best mulig kvalitet på tilbudet til de yngste. Samtidig har klubben innført en ordning der det er mulig å søke å refusjon av medlemskontingent og treningsavgift der det er nødvendig.

Foreslått treningsavgift blir:
Barn til og med ni år                                 300 kroner
Barn fra ti til tolv år                                   450 kroner
Ungdom fra 13 til 16 år                             800 kroner

Sakslisten årsmøte i pdf-format

Styrets årsberetning 2022
Regnskap 2022 og budsjettforslag 2023
Terrengkomiteens rapport
Landeveiskomiteens rapport
Banekomiteens rapport
Rittkomiteens rapport
CX-komiteens rapport
Kontrollkomiteens rapport
Valgkomiteens innstilling

Styrets beretning, regnskap og budsjettforslag- signert
Kontrollkomiteens rapport – signert