Bli medlem

18. April 2021

Vil du bli medlem i IF Frøy?

Dette koster det å være medlem

Voksen (fra og med 17 år)950 kroner
Ungdom (fra og med 10 til og med 16 år) 450 kroner
Barn (til og med 9 år)150 kroner
Familie (maks. 6 personer på samme adr.)1500 kroner
Støttemedlem250 kroner
Tandemgruppa/tandempilot350 kroner
Trener/lagleder100 kroner

Støttemedlem kan ikke delta i sportslige aktiviteter som ritt og organisert trening, men har ellers fulle rettigheter (f.eks stemmerett på årsmøtet).

Kontingenten for tandemgruppen er kun for tandemryttere og for piloter som kun sykler tandem. For Frøy-piloter som normalt sykler landevei eller terreng, men som også deltar på tandemsyklingen, er kontingenten uforandret.

For deg som ikke ønsker å være fullverdig medlem i Frøy, men stiller som trener e.l. er det blitt opprettet en ny medlemstype som heter “Trener/lagleder” hvor prisen følger NIF sin minstesats for medlemskontingenter i idrettslag.

Frøy kids

Som medlem i Frøy Kids må man betale både medlemskap og treningsavgift.

Treningsavgift Frøy Kids
Barn (til og med 9 år)600 kroner
Store barn (10 til 12 år)900 kroner
Ungdom (13 til 16 år)1600 kroner

NB! For Frøy Kids er det begrensede plasser i treningsgruppene. Medlemskap i klubben gir ikke automatisk plass i treningsgruppene. Les mer om Frøy Kids.

Relatert innhold