Sikker syklist

Hva betyr det i IF Frøy?

Hva vil det si å være en sikker syklist?

Landevei
 • Viser hensyn til sine medtrafikanter og følger trafikkreglene
 • En gruppe syklister som ikke er flere enn forsvarlig
 • Tar hensyn til veiens beskaffenhet
 • Holder sin plass i gruppen
 • Medvirker til god kommunikasjon i gruppen
 • NCF Sykkelvettregler
Terreng
 • Tar hensyn til andre personer som ferdes i skogen
 • Vær spesielt oppmerksom når du ferdes på grusveier
 • NOTS Stivettregler (se under)
Stivettregler fra NOTS
 • Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 • Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 • Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 • Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 • Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 • Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 • Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 • Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 • Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 • Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

 Les mer fra NOTS her

Hvordan ønsker vi å gå frem
 • Temakvelder
 • Førstehjelpskurs
 • Praktiske økter på sykkel
MÅL

Unngå å provosere andre trafikanter