Gruppe 2

Gruppe 2 har klare tidsmål for turrittene vi deltar i ut i fra våre egne forutsetninger, uten ambisjoner om å prege toppen av resultatlistene.

Gruppe 2 ønsker å kombinere utfordringer på sykkelen med positive opplevelser i et sosialt fellesskap. Vi er blandet med hensyn til alder og idrettserfaring, men alle behersker grunnleggende ferdigheter som sykkelrytter i felt og har rimelig god fysisk kapasitet. Gruppe 2 skal være inkluderende og åpen for ryttere som ønsker å heve sitt ambisjonsnivå, samtidig som det bør være mulig å kvalifisere for gruppe 1 gjennom aktiv deltakelse på ritt og trening hos oss.

For turrittene med gruppestart har vi fokus på lagarbeid og hvor vi setter konkrete tidsmål og kjøreregler avhengig av antall og kapasitet.

På treningene forventer vi at du har en seriøs treningsinnstiling med fokus på kvalitet i øktene. Fellestreningene tirsdag og torsdag i sommerhalvåret er spesielt viktig for samhandlingen i laget og kritisk for at vi skal kunne nå tidsmålene i satsingsrittene. Fokus, disiplin, konstruktiv kritikk/råd/tips – og ikke minst oppmuntrende kommentarer – er viktig under trening. Gruppe 2 har ambisjoner om å arrangere treningssamlinger og enkelte sosiale treff.

Aktuelle tidsmål for oss vil eksempelvis være Enebakk Rundt på 2:03 – 2:10 og Lillehammer – Oslo på i intervallet 4:30 – 5:00. Dette er en snittfart i rittene på omkring 38 – 40 km/t.

Gruppe 2 har en egen gruppe på Facebook. Søk på ”IF Frøy Gruppe 2” og be om å bli medlem hvis du ønsker å være medlem i denne gruppen. Direktelenken er https://www.facebook.com/groups/froygruppe2/