Søknad om støtte

IF Frøy ønsker å kunne støtte klubbens medlemmer som vil profilere klubben i nasjonale og internasjonale mesterskap, øke kompetansenivået i klubben eller på annet vis fremme deg som enkeltutøvere og IF Frøy som sykkelklubb i innland og utland. Det er derfor mulig å søke styret om støtte til enkelt-tiltak som ikke allerede ligger i klubbens fastlagte budsjetter. Klubben vil ikke fullfinansiere prosjekter/reiser etc, men bidra med støtte. En forutsetning for støtte er at arrangementet skal gi deg som medlem merverdi og det skal ha fellesskapets interesse, samt at arrangementet støtter opp om idrettens etiske og sportslige verdigrunnlag. Hver henvendelse vil bli vurdert individuelt.

Våre rammer er som følger
  • Startkontigenten dekkes i sin helhet
  • Nasjonale ritt med reisevei over 150 km inntil kr. 1500,-
  • Internasjonale ritt inntil kr. 2500,-
Kriterier for søknadsbehandling
  • Støtte gis kun til medlemmer i klubben, hvor medlemskontigent er betalt for inneværende år
  • Man må påregne en behandlingstid på minimum 2 uker, maks 4 uker.
  • Søknad må sendes styret god tid i forveien før arrangementet finner sted.
  • Man kan ikke søke om støtte til allerede gjennomførte arrangement.
  • Støtte til hhv mesterskap (internasjonale/nasjonale) vil prioriteres.

Beløpet utbetales til bankkonto i etterkant av arrangementet. Før utbetalingen skjer skal følgende dokumenter sendes til din gruppeleder og regnskap@froy.no:

  1. Kvittering for faktiske utgifter
  2. Rapport inkl bilder for publikasjon på Frøy sin hjemmeside