Frøy Ung Enduro

Enduro

Frøy Ung Enduro er en gruppe for barn og ungdommer som ønsker å sykle rolig oppover men litt raskere nedover.

Vårt fokus er teknisk stisykling, raske nedoverpartier, hopp og dropp, i sti-områder rundt Oslo. Vi kjører også heisbasert sykling, utførsykling, enduro-ritt o.l.

Vi ønsker å skape et miljø for de unge i IF Frøy. Gruppen ble satt i gang i 2020 for å teste konseptet, og interessen har vokst siden. Vi er nå en gruppe mellom 15-20 barn/ungdom i alderen 10-16 år.

Våre treningstider:

  • Mandag: teknisk sti i Østmarka
  • Onsdag: heisbasert i Drammen
  • Torsdag: endurobasert trening i Østmarka

Sykkelgleden er viktigst for oss, men noen i gruppen kjører også enduro og utforkonkurranser.

I 2022 skal vi legge litt mer til rette for deltakelse på noe lavterskel enduro og utforritt. Bli gjerne med på en trening enten for å sjekke ut om dette er noe for deg, eller for å forbedre teknikken i teknisk terreng. Deltagelse på trening forutsetter gode grunnleggende ferdigheter på en terrengsykkel, siden det foregår i forholdsvis krevende terreng.