Sportslig plan IF Frøy

Innledning

Målet med sportslig plan er å sørge for kvalitet og kontinuitet i treningsarbeidet i de respektive treningsgrupper. Og gi en oversikt over det sportslige tilbudet klubben gir sine medlemmer. Det er ment som en veiledning slik at alle jobber etter samme «røde tråd» og kjenner til aktuelle mål, aktiviteter og fokusområder for hvert alderstrinn og hver gruppe. En slik plan vil bidra til trygghet for trenere, utøvere og foreldre.

Sportslig plan vil bli evaluert og utviklet videre basert på praktisk erfaring og tilbakemeldinger fra utøvere, trenere og andre ressurspersoner.

Organisering og treningsprinsipper

Klubben er delt inn i to hovedgrener, landevei og terreng. Disse grenene er delt inn i undergrupper basert på nivå og ambisjoner for voksne. Barne- og ungdomsgruppene er delt inn etter alder. Landevei har en ungdomsgruppe for utøvere mellom 13 – 16, som ønsker å prøve landeveissykling. Treningsfilosofien for barn og ungdom tar utgangspunkt i variert og allsidig aktivitet. Balanse og teknikk er grunnleggende deler av treningen fra 7 til 18 års alderen. Det legges opp til spesifikk utholdenhetstrening fra 13 års alderen.

De ulike gruppene for senior legger opp trening etter nivå og målsetningene til de respektive gruppene. Antall fellestreninger og egentreningsdager styres av gruppeledere og enkeltutøvere i samråd med sportslig leder.

Gruppeinndeling

Kort beskrivelse av de ulike gruppene: nivå, målsetninger, antall fellestreninger

Landevei:

Elite
Hardtsatsende ryttere som deltar i Norges Cup, NM og noen internasjonale ritt. Mer informasjon her.

Gruppe 1
Består av ryttere som trener målbevisst og seriøst hele året. Målsetninger om å kjøre fellestartritt og Lillehammer-Oslo, disse rytterne har ofte også egne mål, som for eks tempo, master NM/VM, Jotunheimen rundt osv. Fellestrening 3-4 ganger per uke. Mer informasjon her.

Gruppe 2
Ryttere i denne gruppen har klare tidsmål for turritt, uten ambisjoner om å prege toppen av resultatlistene. Kombinere idrettslige utfordringer med sosiale opplevelser. Rytter med ulik alder og idrettserfaring, men alle med gode grunnleggende ferdigheter og god kapasitet. Fellestrening 2-3 dager per uke. Mer informasjon her.

Gruppe 3
For syklister som trener i snitt 3 dager per uke gjennom hele året. Alle i denne gruppen har godt humør og samme ambisjonsnivå. Deltakelse i flere turritt, med målsetning om at flest mulig kommer samlet til mål i henhold til avtalt tidsmål. Satsningsritt er Enebakk rundt og Lillehammer – Oslo. Fellestrening 2-3 dager per uke. Mer informasjon her.

Gruppe 4
Målsetning om at alle skal føle seg trygge på sykkelen og være sammen med likesinnede og positive syklister i et inkluderende miljø. Venter på hverandre ved uhell og få flest mulig til mål i turritt. Enebakk rundt og Styrkeprøvene er satsningsritt. 2-3 fellestreninger per uke. Mer informasjon her.

Master
Aktive syklister i aldersdelte klasser f.o.m 30 år og oppover. Kjører ritt i veterancupen og mange deltar i NM. Trener ofte sammen med turgruppene, men noen har mer fokus på ritt med fellesstart og tempo.

Tandem
Lavterskel tilbud til alle som har en form for funksjonshemming og trenger ledsager for å sykle. Fellestrening 1 gang per uke i perioden mai-okt.

Ungdom
Tilbud til alle ungdommer fra 13 år og oppover, som ønsker å prøve landeveissykling. Fokus på sikkerhet, ligge på hjul, sitte i felt, lese trafikkbilde, samarbeid i feltsykling, m.m. 1 fellestrening per uke. Mer informasjon her.

Terreng:

Kids 7-9 år
Introduksjon til sykling for barn. Treningene består i stor grad av lek, med fokus på trivsel, opplæring av basisferdigheter som balanse og koordinasjon og ha det gøy på sykkel. Trening 1 gang per uke. Mer informasjon her.

Kids 10-12 år
Videreføring og fortsatt fokus på basisferdigheter og teknikk. Lekpreget trening med mer innslag av sykling i terrenget. Trening 2 ganger per uke. Mer informasjon her.

13-14 års gruppa
Racingpreget trening for satsende utøvere i alderen 13 til 14 år. Fellestrening 3 ganger per uke. Mer informasjon her.

15-16 års gruppa
Hovedsakelig bestående av ryttere i alderen 15 til 16 år, men også noen junior og seniorryttere. Racingpreget trening, med høy fart som krever at utøverne innehar et høyt teknisk nivå. Fellestrening 3 ganger per uke. Mer informasjon her.

Stigruppa
Gruppe for de som ikke ønsker å sykle så mange ritt. Fokus på hyggelig trening med variert stisykling. For utøvere som ønsker å drive med terrengsykling i en leken og avslappet atmosfære. To fellestreninger per uke. Mer informasjon her.

Senior
Gruppe for deg som ønsker å bli med i et fellesskap med mål om å skape et godt treningsmiljø som kan inspirere, øke kunnskap om trening og bli en bedre syklist. Utøvere med ulikt fokus, maraton, rundbane, turritt og annen terrengsykling. To fellestreninger per uke. Mer informasjon her.

Utviklingstrapp

Denne utviklingstrappen skal vise en generell oversikt over oppbygningen av innholdet i treningen til utøvere fra barn og opp til ungdomsalder. Mål om utvikling kan nås dersom man tar de rette skrittene gjennom organisert lek og allsidighet i barneårene ved å delta i flere idretter, og videre med systematisk trening fra ungdomsårene og fram til senioralder. IF Frøy fokuserer på et inkluderende treningsmiljø i alle aldersgrupper som skal bidra til mange aktive ryttere med høy treningsaktivitet og deltakelse i ritt. For barn opp til 12 år skal hovedvekten være på basistrening og allsidig ferdighetsutvikling. For ungdomsgruppen skal man legge til rette for utviklingsbasert læring. Trening tilpasses utøverens fysiske utvikling og modenhetsnivå. Det anbefales å ha et høyt og variert aktivitetsnivå, med innslag av andre idretter. Det skal også lages tilbud til de som ikke ønsker å konkurrere. Det skal arbeides for å rekruttere trenere blant tidligere aktive. Et hovedmål er å stimulere og motivere til treningsglede og treningsiver, både gjennom allsidig aktivitet og systematisk trening.

Generelt

7-9 år:

 • Mye og variert aktivitet
 • Hovedsakelig uorganisert
 • Organisert aktivitet har fokus på allsidighet og kroppsbeherskelse 

10-12 år

 • Mer organisert aktivitet
 • Fokus på allsidighet og kroppsbeherskelse
 • Mer fokus på utholdenhet

13-14 år

 • 2-4 idretter peker seg ut
 • Noe egentrening 

15-16 år

 • 1-2 idretter blir prioritert 
 • Økt spesialisering
 • Mer konkurransespesifikk trening
 • Økt fokus på egentrening
Treningsmengde

7-9 år

 • 1-3 treningsdager per uke, inkludert annen idrett, egentrening og konkurranse
 • 1-2 fellestreninger per uke i sesong

10-12 år

 • 2-5 treningsdager per uke, inkludert annen idrett, egentrening og konkurranse
 • 2 fellestreninger per uke i sesong

13-14 år

 • 3-6 treningsdager per uke, inkludert annen idrett, egentrening og konkurranse
 • 2-3 fellestreninger per uke i sesong
 • Treningstilbud på vinteren
 • Trening på landeveissykkel om ønskelig

15-16 år

 • 3-7 treningsdager per uker, inkludert annen idrett, egentrening og konkurranse
 • 3-4 fellestreninger per uke i sesong
 • Treningstilbud på vinteren
 • Trening på landeveissykkel om ønskelig
Konkurranse

I ung alder bør det ikke legges for mye vekt på konkurranse. Konkurranselyst varierer og utøvere bør ikke presses for mye til å konkurrere.

7-9 år

 • Kalas cup

10-12 år

 • Kalas cup

13-14 år

 • Klubbmesterskap
 • Kalas cup
 • Norges Cup?

15-16 år

 • Klubbmesterskap
 • Kalas cup
 • Norges Cup
 • Norgesmesterskap
 • Ungdomsmesterskap internasjonalt

Målet med den sportslige planen er å gi trygghet for både utøvere, trenere, foreldre og støtteapparat om at vi bygger vårt treningsarbeid på beste praksis, forskning og i henhold til sykkelforbundets retningslinjer. Prinsipper som skal føre til mange glade syklister, fra de som vil satse til de som bare vil være med på trening. Treningsintensitet og mengde skal tilpasses ulike aldersnivå for å sikre utvikling og mestring, hindre skader, utbrenthet eller at utøvere mister motivasjonen og slutter. I det lange løp har den enkelte utøver mer å vinne på å følge en planlagt progresjon, og sannsynligheten for at utøvere går lei trening og konkurranser reduseres. Det er viktig at hver enkelt utøver utvikles i lys av sin biologiske alder, sitt ferdighetsnivå, potensial og trenings- og erfaringsgrunnlag.

I barnas første møte med klubben skal de få tilegne seg ferdigheter via lek. Klubben skal gi barna basisferdigheter som lager en trygg grunnmur for å mestre sykling. Basistrening innebærer å legge opp til øvelser og aktiviteter som utfordrer hele kroppen med innslag av sosiale, fysiske, psykiske og koordinative egenskaper.

Særlig viktig er det å ta hensyn til utøvere i pubertetsalderen. I ung alder kan gode resultater skyldes tidlig fysisk og mental modning, eller at de har spesialisert seg innen en idrett. Andre har på den annen side ikke fått vist fram sitt potensial før de slutter. Det er derfor viktig å ha et treningsmiljø som gir rom for at alle motiverte utøvere kan utvikle seg fram mot seniornivå. Parallelt skal man også kunne være syklist etter junioralder og resten av livet uten å måtte satse for fullt.

Treningsdagbok

Treningsdagbok er et viktig redskap for satsende utøvere i junior- og senioralder, og er et verktøy for planlegging, systematisering og evaluering av den daglige treningen. Treningsdagboken er også et nyttig verktøy for kommunikasjon mellom trener og utøver.

Utøvere bør starte å føre en enkel treningsdagbok fra de er 15-16 år. Satsende utøvere på junior-/seniornivå forventes å dokumentere trening i Trainingpeaks, Olympiatoppens dagbok eller liknende.

Arbeidsoppgaver og forventninger til trenere, utøvere og foreldre

Hovedtrener:

 • Ha hovedansvaret for treningsplanen i samråd med sportslig leder.
 • Planlegging og gjennomføring av treninger/samlinger.
 • Kontaktperson for styret/sportslig leder
 • Bør ha trenerkurs tilpasset det alderstrinnet man trener?

Trener/assistenttrener:

 • Bidra med planlegging og gjennomføring av treninger/samlinger
 • Bidra med bestemte oppgaver på treningene og om det er behov. Det kan f.eks. være teknikk, filming etc.
Forventninger til trenere
 • Bidra til å fremme et godt sosialt miljø med vennskap og lagånd
 • Legg til rette for fellesskap og vennskap blant barn og unge
 • Være entusiastisk. Heie på alle utøvere, og gjør aldri forskjell
 • Vær engasjert og delta aktivt på de fleste øktene, på utøvernes premisser NB: trenerne er ikke tilstede på trening for å trene selv
 • Vær tydelig og gi klare i beskjeder
 • Møte presis og godt forberedt til hver trening
 • Utfordre barna og skap et godt utviklingsmiljø der det å flytte grenser og lære nye ting blir en kultur. Mestring og allsidighet i fokus

Som trener bør du være kjent med:

 • Klubbens verdier
 • Aktivitetstilbudet i klubben
 • Informasjon om medlemskap
 • Ordningen med utøverlisens og forsikringer
 • Krav til politiattest?
 • Kompetansetilbud for trenere?
Forventinger til utøvere
 • Viser gode holdninger
 • Respekterer andre
 • Viser lojalitet til klubben og trenerne
 • Tar ansvar for godt samhold
 • Stiller på treninger og i konkurranser du har forpliktet deg til
 • Viser engasjement
 • Tar ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier
Forventninger til foreldre
 • Legger vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap blant barna
 • Oppmuntrer og heier på både egne og andres barn
 • Gir barnet ditt og andres barn ros når de viser god innsats og ferdighetsutvikling
 • Bidrar til å skape gode relasjoner til andre foreldre. Viser respekt og er høflig, selv når følelser er involvert
 • Støtter treneren og den jobben han/hun gjør
 • Respekterer regler og arrangørers beslutninger der dine barn er med
Kilder

Dette dokumentet er bygget på retningslinjer fra Norges Sykkelforbund, Olympiatoppen og basert på arbeid gjort av Konnerud IL, Rustad IL og utviklingstrappen til Sportsklubben Rye.