Løype- og stasjonærvaktkurs

5. Mars 2019

IF Frøy trenger deg som løype- og stasjonærvakt.

I 2016 kom det en ny forskrift med retningslinjer for arrangører av sykkelritt på offentlig vei. Den nye forskriften stiller krav til at ALLE vakter på sykkelritt innehar riktig kompetanse. Det finnes tre ulike kategorier vakter:

  • Løypevakter: Vakter som viser vei eller yter service, men som ikke skal regulerer trafikk.
  • Stasjonære vakter: Vakter som står på et fast sted og som kan regulere trafikk.
  • Mobile vakter: Vakter som flytter seg fra sted til sted (ikke aktuelt for IF Frøy nå).

Dersom vi i IF Frøy skal fortsette å arrangere sykkelritt på landevei er vi avhengig av at våre medlemmer tar løype- eller stasjonærvaktkurset. Eks. vil vi ikke kunne arranger klubbmesterskap i tempo- eller landevei uten at vi har medlemmer som har tatt disse kursene.


Løypevakt

Løypevaktkurset er et e-læringskurs (ca 90min) for de vaktene som skal vise vei for ryttere men som ikke skal regulerer trafikken. Kurset gir kunnskap om hvilke oppgaver og regelverket som gjelder for sykkelritt, deltakeren får også kunnskap om politiets overordnede myndighet og vil lære å gjøre enkle risikovurderinger for egen posisjon for å kunne utføre oppgavene mest mulig.


Stasjonærvakt

Stasjonærevaktkurset  er et todelt kurs som består av en e-læringsdel og en fysisk samling. Etter dette kurset har du lov å stoppe, eller omdirigere trafikk.

Teoretisk del (del 1)

Del 1 er et e-læringskurs (ca 4t) der du gjennom ulike leksjoner blir kurset i hvordan en skal praktisere trafikkregulering ved sykkelritt. Hvilke regler som gjelder hva en kan gjøre; og ikke gjøre, og  hvordan en skal takle uhell og ulykker, og om relevante regler som gjelder for ansvar og erstatning.

Praktisk del (del 2)

Etter at en har gjennomført e-læringsdelen av stasjonærvaktkurset må en ta del 2. som er et praktisk kurs (ca. 5t). Logg inn på Min idrett, og søk etter kurs for sykling for å finne neste praktiske stasjonærvaktkurs:

Du trenger ikke å ha tatt løypevaktkurset for å kunne ta stasjonærvaktkurset. Du kan ikke ta den praktiske delen av stasjonærvaktkurset dersom du ikke har tatt del 1 (e-læringsdelen) først.