Skader og ulykker

Samleside med informasjon om IF Frøy sine rutiner ved skader og andre ulykker.

Ved alvorlige ulykker
 • Gi førstehjelp til den skadde
 • Sikre skadestedet, sørg for at det ikke oppstår flere ulykker.
 • Kontakt ambulanse / politi
 • Ta vare på hverandre og utstyret og ring pårørende umiddelbart.
 • Ved behov kan IF Frøy sin ledelse være buffer mot media. Ikke kontakt media selv, vær forsiktig med å poste saker i sosiale media slik at pårørende og venner får beskjed først!

Gjør deg kjent med IF Frøy sine utfyllende rutiner ved ulykker med personskader.

Viktige telefonnummer
 • Politi                                               112
 • Ambulanse                                     113
 • SOS Alarmsentral                          +45 701 52 500
 • IF Frøy – Leder (Morten WInsnes) +47 466 22 616

Sikker syklist

Gjør deg kjent med; og praktiser hva det vil si å være en sikker syklist.

Forsikring

Alle barn i IF Frøy fra 6- t.om. 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. For barn og voksen eldre en 12. år og som har løst lisens gjennom NCF (Norges Cycleforbund) vil være forsikret på trening og ritt. IF Frøy anbefaler derfor sterkt at alle medlemmer i IF Frøy som deltar på våre treninger også løser lisens igjennom NFC.

Næringslivsforsikring

IF Frøy har i tillegg en næringslivsforsikring gjennom Gjensidige som bla sikrer medlemmer som deltar på dugnader og arrangementer i klubbens regi.

Næringslivsforsikringen omfatter følgende:

Personal – med antallsoppgave – Alle ansatte

 • Lovbestemt yrkesskade
 • Lovbestemt yrkessykdom

Dugnad, Organisasjoner, Korps/klubb – Medlemmer

 • Ulykke invaliditet
 • Ulykke død

Eiendeler – Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo 1
Ansvarsforsikring
Ansvar for styre
Kriminalitet

Skjer det en ulykke som skal meldes inn til forsikringsselskapet ta kontakt med nærmeste gruppeleder eller en representant fra styret.