Alt om årsmøtet IF Frøy 2021

På denne siden finnes alt av papirer, beretninger, regnskap, budsjett og andre dokumenter til årsmøtet i IF Frøy 2021. Klikk på lenker til høyre for å komme til dokumentene.

Toppbilde: Mange frøyere stilte i klubbens første sykkelkrossritt, som ble arrangert på Ekebergsletta.
Foto © Tobias Strøm

Forside
Saksliste årsmøte IF Frøy mandag 15. februar 2021 kl 18:30
  1. Konstituering, valg av dirigent og referent
  2. Årsberetning fra styre og komiteer
  3. Regnskap og revisors beretning
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsette kontingent for 2022
  6. Vedta budsjett
  7. Valg
  8. Tildeling av hedersbevisninger

VEDRØRENDE PUNKT 4
Styret foreslår at IF Frøy melder seg inn i Norges Triatlonforbund. Bakgrunnen er ønske fra flere medlemmer om å kunne representere klubben i triatlonkonkurranser. Medlemskap i forbundet koster 1000 kroner i året.

Forslag til vedtak:
IF Frøy søker om opptak i Norges Triatlonforbund.

VEDRØRENDE PUNKT 5
Styret foreslår at kontingenten for 2022 ikke endres i forhold til kontingenten for 2021.

Dette innebærer at kontingentene blir slik:
Voksne: 850,-
Parasykling: 250,-
Familie: 1500,-
Ungdom (til og med året de fyller 16 år:) 450,-
Barn (til og med året de fyller 9 år) 150,-
Støttemedlemskap: 250,-

Praktisk informasjon

Møtet vil av smittevernshensyn bli avviklet digital. Påmelding skjer via Rubic. Frist for påmelding er søndag 14. februar. Alle medlemmer vil også få e-post med informasjon om hvordan de registrerer seg for deltakelse.