Styrets årsberetning 2020

Styretsårsberetning2020

2020 ble året hvor alt ble annerledes, også for IF Frøy. Koronapandemien som rammet Norge gjorde at veldig mye av aktiviteten i klubben ble påvirket. I store perioder var det ikke mulig å avvikle fellestreninger og ritt – både klubbens egne og de våre utøvere skulle deltatt i ble avlyst.

Sett på den bakgrunn mener styret at IF Frøy er kommet godt ut av 2020. Vi har hatt så mye aktivitet som det er mulig, og også arrangert viktige ritt. Medlemstallet er stabilt, og økonomien er ikke påvirket negativt av koronasituasjonen.

Terrengsykkelfestival_1
Gode terrengresultater
Klubbens utøvere har også sørget for meget gode resultater, spesielt innen terreng. Det gode ungdomsarbeidet som er gjort i mange år bærer nå frukter. To norske mesterskap og seier i Norgescupen både til Oda LaForce og Sondre Rokke i junior topper listen over flotte prestasjoner.

Heldigvis har det vært mulig å opprettholde aktiviteten for barn og ungdom gjennom store deler av året. IF Frøy kan være stolt over å ha en Norges største grupper for de yngste. Dessverre er kapasiteten sprengt, og det står til enhver tid rundt hundre barn fra seks til 10 år på venteliste for å få bli med. Det er et problem klubben må jobbe for å få løst.

Solid breddeaktivitet
IF Frøy er også en klubb for bredden i alle aldre. I tillegg til treninger på flere nivåer flere ganger i uka når det har vært mulig, har vi også andre aktiviteter for de som liker en sosial tur på raceren bedre enn ritt. Blant dem er Granfondo-turene som Erik Kay er primus motor for. Dette er lange, rolige turer i områdene rundt Oslo. Noen er på landeveien og andre i terrenget. Granfondo er blitt et flott tillegg til klubbens sportslige tilbud.

Blant turgruppene har spesielt gruppe 4 med Kristin Henriksen som leder har hatt stor aktivitet. Det er meget positivt.

Kollen6
Ritt
Som en av Norges største sykkelklubber er Frøy opptatt av å bidra til at syklister av alle slag har gode rittilbud. Vi jobber for å profesjonalisere rittvirksomheten, samtidig som det må balanseres opp mot belastningen det er for klubbens medlemmer å bidra som funksjonærer.

I 2020 ble også klubbens ritt påvirket av koronasituasjonen. Hverken Terrengsykkelrittet, Kalascup eller NM Tempo Masters lot seg gjennomføre. Oslo Terrengsykkelfestival i august ble avviklet, dog ikke som UCI-ritt, men som Norgescup. Smitteverntiltakene var  omfattende, og krevde mye arbeid og ekstra ressurser.

IF Frøy fikk mye ros fra aktive, andre klubber og NCF for at vi påtok oss å gjennomføre rittet. Ikke minst er det hyggelig at landslagssjefen i terreng trekker fra at Frøy (samt Lillehammer og Rye) faktisk klarte å gjennomføre ritt i 2020.

Nyskapningen Holmenkollen sykkelfestival ble avviklet på kort varsel den første lørdagen i august. Holmenkollen er en fin arena for ritt, og IF Frøy ser for seg å utvikle dette konseptet. Klubben arrangerte også sitt første sykkelkrossritt på Ekeberg i regi av en entusiastisk CX-gjeng. Klubben har søkt om å arrangere Norgescup i sykkelkross høsten 2021.

KM_terreng_10_mestre

Andre Johansen og Maiken Therese Kallesen bler klubbmestre sammenlagt i senior.

Klubbmesterskapene
Klubbmesterskapene i terreng, fellesstart og tempo er viktige for klubben, og klubben ønsker å bruke ressurser på å gjøre de enda mer attraktive. I 2020 var spesielt terrengmesterskapet en sykkelfest, og også et sosialt arrangement i den grad det var smittevernmulig.

Styret ønsker også at flere medlemmer deltar i alle tre grenene, og dermed konkurrerer om å bli klubbmester sammenlagt. Spesielt gjelder det klubbens mange dyktige kvinner. Klubbmesterskapene er ikke mer seriøse enn at landeveissyklister gjerne kan stille i terrenget – og motsatt.

Styret gratulerer Andrè Johansen og Maiken Therese Kallesen som klubbmestre sammenlagt for seniorer i IF Frøy. Gratulasjoner også til Eirik Rokke og Jakob Buhs som gikk til topps i M13-14 og M 15-16.

Overtok hele Terrengsykkelrittet
IF Frøy har arrangert Terrengsykkelrittet i samarbeid med bladet Terrengsykkel – som eies av Fri Flyt – siden 2008. Frøy har vært ansvarlig arrangør, mens Terrengsykkel har stilt med prosjektleder og gjort mye av det praktiske arbeidet i forkant.

Høsten 2020 sluttet Fri Flyts prosjektleder Tonje Sameien, og selskapet ønsket da at IF Frøy overtok hele eierskapet og ansvaret til rittet. Det sa styret ja til. IF Frøy ønsker at Terrengsykkelrittet fortsatt skal være Norges kuleste maratonritt, og vi videreutvikle konseptet. Jørn Michalsen er engasjert for å gjøre prosjektjobben som tidligere ble utført av Fri Flyt.

Styret i IF Frøy takker våre venner i Fri Fly for godt samarbeid, og spesielt Tonje Sameien for en flott jobb om prosjektleder gjennom mange år, og ønsker henne lykke til videre.

Nytt strategidokument
Styret jobbet i 2020 med å videreutvikle klubbens strategidokument fra 2016 til 2020. I oktober samlet en rekke av klubbens nøkkelpersoner seg til samling for å diskutere planen. Arbeidet har konkludert med en ny strategiplan for perioden til 2024.

Planen slår fast at IF Frøy skal ha som visjon å være en ledende, åpen, ansvarlig og inkluderende sykkelklubb som gir sportslig utvikling.

Planen omfatter disse prioriterte punktene:

 • Frøys rolle i samfunnet – omdømme
 • Sportslig
    Elitenivå 
    Barn og ungdom
    Tur
    Masters
    Bane
   
 • Ritt
 • Anlegg
 • Organisasjon
 • Rekruttering 
 • Økonomi

Behovsplanen for 2020 til 2024 viser retning for hvordan Frøy fortsatt skal være viktig for våre medlemmer, sykkel-Norge, nærmiljøet og alle som bor i Oslo. Der vedlagt denne årsrapporten.

Pumptrack
Sykkelsportens vilkår i Oslo
Styret og andre ildsjeler i styret har i 2020 bruk mye ressurser på å jobbe for å bedre sykkelsportens vilkår i Oslo. Kommunen har dessverre i liten grad sett verdien av sykling som idrett, og det har heller ikke vært mye drahjelp å hente hos Oslo Idrettskrets.

Høsten 2020 vedtok bystyret en ny behovsplan for idrettsanlegg. Ingen anlegg for sykling er prioritert. IF Frøy har i flere omganger spilt inn behovet for anlegg, spesielt for barn og ungdom. Vi ønsker å utvikle en fast terrengsykkeltrase på Skullerud. Barnegruppene med Gaute Kjellsen i spiss har utviklet et forslag til pumptrack på Haraløkka, og i samme område har vi foreslått at det bygges BMX-bane. Kostnadene til dette er minimale med tanke på de mange milliardene kommunen vil bruke på anlegg for andre idretter. Dessverre ble våre forslag blankt avvist av byrådet, og bystyret endret ikke på det. Hva politikerne i Oslo kommune har imot sykling som idrett og aktivitet for barn og ungdom, har det ikke vært mulig å få svar på.

Klubben gir imidlertid ikke opp, og fortsetter arbeidet på flere fronter for å bedre forholdene for sykkelsporten i Oslo. Vi vil nå sammen med Rye be om møte med politiske ledelse i kommunen for å diskutere forholdene for sykkelsport.

Styrkeprøven AS
IF Frøy er en av ni klubber som eier Styrkeprøven AS, og sammen med Bærum og Omegn Cykleklubb (BOC) og Sportsklubben Rye er vi den klubben som eier flest aksjer med en eierandel på ca 18 prosent. IF Frøy har formell tilknytning til Styrkeprøven AS gjennom deltakelse på selskapets generalforsamling, samt eiermøter. Espen Hillmann ble på generalforsamlingen i fjor valgt som styremedlem, og Arne Hanssen sitter i selskapets valgkomite.

Også Styrkeprøvens ritt ble rammet av koronasituasjonen, og samtlige ble avlyst. Økonomien i selskapet er likevel god, med estimert overskudd også i 2020, og solid egenkapital

En av eierklubbene ga i høst beskjed om at de ønsket å selge seg ut. I tråd med vedtektene fikk IF Frøy tilbud om å kjøpe en andel av disse aksjene tilsvarende vår eierandel. Et ekstraordinært årsmøte 30. november 2020 sa enstemmig ja til dette.

Siden er det ikke skjedd mer med hensyn til salget, og det er uklart om klubben som varslet at den ønsket å selge sine aksjer ønsker å gjennomføre salget.

E-sykling er blitt egen gruppe
Koronapandemien har gjort at alternative treningsformer er blitt mer aktuell. I løpet av 2020 er e-sykling blitt populært, spesielt gjennom plattformen Zwift. IF Frøy har etablert en egen gruppe for e-sykling, med Rune Larsen som leder. Foreløpig er denne treningsformen for syklister i støpeskjeen. Klubben ønsker å være i forkant av utviklingen, og jobber med hvordan e-sykling kan bli en positiv del av vårt tilbud.

Dessverre har koronasituasjonen gjort det umulig å gjennomføre innetrening i sesongen 2020/2021. Treningen er nå avlyst for resten av sesongen. Styret vil i samråd med medlem vurdere hvordan innetreningen skal skje neste vintersesong – også med tanke på e-syklingens fremmarsj. Styret ønsker fortsatt å ha et tilbud, ettersom det både er sportslig og sosialt viktig.

Velodrom gir muligheter
I 2020 startet Norges Cykleforbund byggingen av velodrom i Asker. Banesykling er en spennende gren hvor IF Frøy har stolte tradisjoner. Velodromen vil gi fantastiske muligheter, og styret ønsker at vi skal bli Oslos ledende klubb innen banesykling. For 2021 er det satt av betydelige midler i budsjettet slik at klubben er klar med syklister, kommisærer, trenere og lagledere når Asker-velodromen åpner i 2022. Det planlegges samlinger på asfalt-velodromen i Asker, og en samling på den nye velodromen i Sola i høstferien.

Haukuka 1
Haukuka 2020 – advarsel for store tall
For andre år på rad ble vi utfordret av Formann-Morten i Haukåsen. Årets utfordring ble kalt «100-1000» av prosjektgruppa ved Eystein Lund og Dagfinn Bang-Johansen. Å motivere over 100 unike frøyere opp bakken, som i fjor, skulle vi klare. Å kjøre 1000 ganger mot fjorårets mål på 500 ganger i 2019 (da vi klarte 670 ganger), tenkte vi at ville bli tøft. Det ble det ikke! Mulig at situasjonen med virussmitte, gjorde dette litt ekstra trygt og motiverende?

Når absolutt alle gruppene, inkludert Kidza, legger opp minst en økt i Hauken, så klarer man alt! Totalt 162 Frøyere syklet mer enn 1400 ganger. Imponerende! De 40 som syklet Haukåsen mer enn 15X, la igjen mer enn 1000X alene og får med det en liten hilsen fra Kalas. De som var raskest og kjørte flest skal hedres på årsmøtet!

Vi gleder oss til årets HaukUka-rapport som beskriver hva nesten 200 000 høydemeter også kan regnes om til. Utrolig sprekt!

Alle gode ting er tre – det blir en HaukUke2021. Spørsmålet er om vi skal ta den i mai!? Bare det er bart og medvind, kan vi få knallbra bakkeoppkjøring!

Hva bør målet for 2021 være?

Hva finner formannen på i år?

På tur med Maxpulse

Maxpulse_1
IF Frøy og Maxpulse arrangerte tur til Vestlandet  i slutten av august, med 24 spreke deltakere.

Planleggingen var et samarbeid mellom Morten Riis Andersen og Øyvind Danielsen i Frøy,  samt Jørn Balslev i Maxpulse. Turen ble kalt Frøy Sykkeldrøm og ble velsignet med knallvær og mange flotte øyeblikk.

Onsdag: Tog til Dombås og deretter til Åndalsnes.

Torsdag gikk vi opp til Rampestreken deretter ble syklet Åndalsnes – Trollstigen – Valldal/ 54 km – 1 000 høydemeter.

Fredag: Valldal – Nordal - Geiranger/ 38 km- 1 000 høydemeter

Lørdag: Geiranger – Dalsnibba. 1 437 hm med selvlaget lunch på toppen. deretter til Skjåk med fall fra 1437 moh - 381 moh.

Søndag: Manndomsprøven til Juvasshytta 83 km 1519 høydemeter.

Deltakerne opplevde Vestlandet på sitt beste med godt samhold, historier og høydemetre. Det ble samtidig lagt ut bilder på Frøy Sykkeldrøm sin Facebook-side.

Det planlegges nye turer med Maxpulse i 2021. De vil bli lagt ut på Frøy nettside og på Facebook etter hvert.

Avlyst klubbkveld
Den tradisjonelle klubbkvelden i november ble dessverre korona-avlyst. Som erstatning planlegges et skikkelig kickoff for hele klubben i løpet av våren. Her vil det også bli premieutdeling for klubbmesterskapene og for andre sportslige prestasjoner.

Ørnulf_1
Ørnulf er gått bort
Rett før jul fikk vi den triste meldingen at klubbens eldste medlem og æresmedlem Ørnulf Pedersen var gått bort. Ørnulf har vært en drivkraft i klubben i nesten 50 år, og har hatt nesten alle verv det er mulig å ha. Så sent som under Oslo Terrengsykkelfestival i høst stilte han som løypevakt. IF Frøy står i evig takknemmelighetsgjeld til Ørnulf.

God økonomi – stabilt medlemstall
Klubbens økonomi et god, blant annet takket være lojale medlemmer. IF Frøy har 31.12.2020 740 medlemmer, noe som er 13 flere enn samme periode i fjor. Det er meget bra. Andelen kvinner er gått noe ned, og det vil styre jobbe med.

Klubben har siden 2019 hatt en konflikt med en tidligere sponsor med hensyn til utbetaling av sponsormidler. Denne konflikten ble løst i forliksrådet i desember 2020, og store deler av vårt tilgodehavende er innbetalt til klubben i januar 2021.

Gode kompensasjonsordninger til idretten har gjort at klubben økonomisk ikke har tapt mye på at ritt er blitt avlyst. Det har bidratt til at IF Frøy har et overskudd på 740.156 kroner i 2020. Styret ønsker at ti prosent av dette settes av til feiring av klubbens hundreårsjubileum i 2028.

Klubben ønsker også å bruke noe av overskuddet for 2020 til sosiale og sportslige tiltak for medlemmene i 2021. Aktiviteten økes derfor, noe som gjør at budsjettet for 2021 er satt opp med underskudd. Det presiseres at dette er et spesialtilfelle basert på det økonomiske resultatet for 2020.

Takk til våre sponsorer, som bidrar sterkt til driften. Det gjelder spesielt hovedsponsor Oppsal-Gruppen/Sørensen sport, som er en samarbeidspartner på mange felt. Vi glede oss også til samarbeidet med Maxpulse, som kommer inn som nok en hovedsponsor fra 2021.

Styret takker alle klubbens medlemmer og tillitsvalgte for at vi er kommet gjennom anderledesårets 2020. En spesiell takk til alle trenere, ledere, andre tillitsvalgte og funksjonærer på våre ritt, som legger ned en uvurderlig dugnadsinnsats. De titusenvis av timene som brukes til beste for klubben, nærmiljøet og sykkelsporten er imponerende.

 Oslo, 7. februar 2021

 

Morten Winsnes                  Arne Hanssen                     Morten Forland         Espen Hillmann

leder                                    nestleder                             styremedlem             styremedlem

 

Nina Malme Gulbrandsen   Øyvind Øen Danielsen        Henriette Handal      Jørn Michalsen 

styremedlem                       styremedlem                       styremedlem             styremedlem   

 

Representasjon:
Wenche Madsen Eriksson , forbundsstyremedlem Norges Cykleforbund
Jørn Michalsen, leder Region Øst NCF til 1. februar 2020
Katrine Hofstad, medlem grenutvalg sykkelkross i NCF
Espen Hillmann, styremedlem Styrkeprøven AS    
Espen Hillmann, Nina Malme Gulbrandsen og Øyvin Wormnæs, delegater på forbundsting i NCF
Espen Hillmann og Nina Malme Gulbrandsen, delegater på årstinget i NCF Region Øst
Jørn Michalsen, Espen Hillmann og  Nina Malme Gulbrandsen delegater på kretsting i Oslo Idrettskrets (Espen representerte Region Øst i NCF)
Espen Hillmann medlem i valgkomiteen i Region Øst i NCF
Jørn Michalsen, styremedlem i Norges Cykleforbunds kompetansesenter AS
Jørn Michalsen, medlem arbeidsutvalget i ISU Østensjø til september.
Jørn Michalsen, medlem baneutvalget i NCF

Patrick_Espen

Espen Hillmann har hatt flere representasjonsoppgaver for IF Frøy i 2020. Her en av de hyggeligste - å dele ut medalje til Frøy-talentet Patrick under Holmenkollen sykkelfestival

 

Tillitsvalgte IF Frøy 16.2.2020-15.2.2021

STYRET
Leder                                                 Morten Winsnes                            
Nestleder                                           Arne Hanssen                  
Sekretær                                            Morten Forland               
Leder landeveiskomite                      Espen Hillmann               
Leder terrengkomite                          Nina Malme Guldbrandsen                       
Rekrutteringsansvarlig                       Henriette Elvrum Handal                            
Rittansvarlig                                       Jørn Michalsen                
Materialforvalter                                 Øyvind Øen Danielsen                  
Varamedlem                                      Petter Farstadvoll
Varamedlem                                      Maya Yasmina Iskandar Christensen

MEDLEMSSERVICE
Medlemsansvarlig                            Sidsel Grøndalen                            

RITT OG ARRANGEMENT
Leder                                                Jørn Michalsen                
Mannskapsansvarlig                         Finn Aslaksen                  

TERRENG
Leder terrengkomite                         Nina Malme Guldbrandsen                       
Kontakt terreng masters                   Dagfinn Bang-Johansen
Kontakt terreng masters                  Patrick Paulsson
Kontakt terreng masters                  Jonas Nermoen
Kontakt kvinner                                Mette Simonsen Vollset                             
Kontakt ungdomsgruppene             Petter Farstadvoll                          
Oppmann 7-9 år                               Ole-Tommy Lid-Strand                 
Oppmann 10-12 år                          Marius Mæhlum                            
Påmelder Frøy Kids                         Elisabeth Tangen                            

LANDEVEI
Leder landeveiskomiteen                Espen Hillman  
Koordinator turgruppene                 Geir Tresselt                     
Kontakt gruppe 1                             Håkon Zahl                        
Kontakt gruppe 2                             Geir Westgaard
Kontakt gruppe 2                             Steinar Rød Nilsen                                                         
Kontakt gruppe 3                             Morten Riis Andersen
Kontakt gruppe 3                             Svein Harald Johnsen   
Kontakt gruppe 4                             Kristin Henriksen                            
Kontakt kvinner                                Trine Hansen                    
Kontakt master                                Jan Bodin                           
Kontakt tandem                               Katrine Quirk                    

IF FRØY E-SPORT
Gruppeleder                                     Rune Larsen                     

MARKEDSKOMITEEN
Leder                                                 Morten Winsnes                            

WEB
Webredaktør                                    Haakon Zahl                     

VALGKOMITEEN
Medlem                                              Lorentz Tanner,
                                                           Jonas Nermoen
                                                           Jan Sølve Borlaug                                                           

KONTROLLKOMITE
Medlem                                              Pål Gunnar Olsen                           

ØKONOMI
Kasserer                                             Anders Røynås