Årsrapport rekrutteringsansvarlig 2020

Årsrapportrekrutteringsansvarlig2020

Rekrutteringsansvarlig har jobbet og hatt hovedansvaret for fadderordningen på landevei, som tidligere år.

Grunnet at året har vært slik det har vært med Covid-19 restriksjoner på antall deltakere på treninger og kohorter tok rekrutteringsansvarlig i samråd med styret avgjørelsen om at det ikke ble noen organisert fadderordning i 2020. Nye utøvere ble satt i kontakt med gruppe ansvarlig for gruppe 4, og fikk god oppfølging, velkomst og informasjon om klubben ved hjelp av Kristin Henriksen, stor takk til deg for et svært godt arbeid. 

Rekrutteringsansvarlig har jobbet også med annen koordinering i grupper og mellom grupper for å sikre gode tilbud for nye og gamle medlemmer. Det har også blitt mottatt og besvart på epost fra nye potensielle medlemmer om bla hvilke aktiviteter/grupper klubben byr på, samt fått de i kontakt med respektive grupper de ønsker å knytte seg til. 

Rekrutteringsansvarlig har også jobbet med tiltak som kan øke medlemstallet i årene som kommer, med planlegging av arrangementer, og  aktiviteter som ble gjennomført dette året som blant annet medarrangør på Grønn sykkelskole. Dette foregikk første uken i august og den  siste uken i september.

Klubben arrangert i samarbeid med GREEN CYCLING en gratis aktivitetsdag for barn hvor sykling og miljøet sto i forsetet. Her hadde vi ulike stasjoner de skulle gjennom som “teknikk løype”, mekking, og en lengre sykkeltur som ble gjennomført i vår “bakgård og lekestue” Skullerud. 

Klubben og rekrutteringsansvarlig stilte med utstyr og representanter/instruktører fra klubben. Her hadde vi med fire dyktige utøvere ungdomsgruppa som bisto og instruerte barna med sine kunnskaper om sykling, teknikk og etc. Arrangementet ble veldig vellykket i år også, og vi håper vi klarer å videreføre dette til neste år i samarbeid med GREEN CYCLING. 

Rekrutteringsansvarlig har også hatt oversikt over medlemsregisteret og medlemstall for klubben gjennom hele året. Vi kunne registrere som tidligere år en nedgang ved årsskifte, men utover sesongen hadde vi en jevn økning, som er svært positivt med tanke på hvordan dette året har vært. 

Antall medlemmer per. 31.12.2020 var på 740, som var en økning med 13 medlemmer, kontra medlemstallet desember 2019.  

MEDLEMSOVERSIKT 2020 

ALDER

JENTER/KVINNER

GUTTER/MENN

SUM

0-5 ÅR

0

0

0

6-12 ÅR

33

144

177

13-19 ÅR

20

58

78

20-25 ÅR

6

13

19

26+ ÅR

100

366

466

TOTALT

159

581

740

 

OVERSIKT MEDLEMSTALL 2018-2020 

 

2018

2019

2020

KVINNER

181

173

159

MENN

560

554

581

TOTALT

741

727

740

 

Henriette Elvrum Handal;
rekrutteringsansvarlig