Alt om årsmøtet 2020

Her finnes alle sakspapirer til årsmøtet i IF Frøy 2020 – inkludert årsberetninger, regnskap og budsjett.

Toppbilde: Oda LaForce og Sondre Rokke sikret seg begge NM-titler i juniorklassene i 2020.
Foto © Tobias Strøm

SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg.

11. Utdeling av æresbevisninger.