Årsrapport rittkomiteen 2020

Årsrapportrittkomiteen2020

IF Frøy hadde ambisiøse planer som arrangør av ritt i 2020. Som så mye annen ble dette påvirket av Koronasituasjonen.

barn
Dette var rittene som var planlagt:

 • Terrengsykkelrittet 23. mai – avlyst.
 • Kalas Cup 14. juni – avlyst.
 • Holmenkollen sykkelfestival 1. august.
 • NM tempo landevei Masters 15. august – avlyst.
 • Skøiensprinten 18. august.
 • Oslo Terrengsykkelfestival XCO 22 august.
 • Oslo Terrengsykkelfestival XCC 23. august.
 • Klubbmesterskap fellesstart 8. september.
 • Klubbmesterskap tempo 10. september.
 • Klubbmesterskap terreng 16. september.
 • NorwayCross 19. september.

IF Frøy er en av Norges største klubber, og har derfor ansvar for at det arrangeres ritt. Det ansvaret har vi tatt også i 2020. Klubbens medlemmer stiller opp som funksjonærer, noe som er helt nødvendig for at vi skal gjennomføre rittene. Takk til alle som sier ja til å bidra!

Terrengsykkelrittet
Det ble tidlig klart at Terrengsykkelrittet ikke lot seg gjennomføre i år. Planleggingen var i full gang, men Koronasituasjonen var på dette tidspunktet vanskelig.

Terrengsykkelrittet har helt siden starten vært et samarbeid mellom IF Frøy og bladet Terrengsykkel, som drives av Fri Flyt. Samarbeidet har vært godt, ikke minst på grunn av Tone Sameien i Fri Flyt, som har vært prosjektleder de siste årene. I høst sa Tonje opp sin jobb, og Fri Flyt ga beskjed om at de ønsket at IF Frøy tok overtak alt eierskap og ansvar for rittet. Det har klubben takket ja til. Eierskapet gir både utfordringer og muligheter. Jørn Michalsen er engasjert som prosjektleder for Terrengsykkelrittet, for å utføre oppgaver Fri Flyt tidligere hadde ansvaret for.

Terrengsykkelrittet 2021 arrangeres 29. mai. Påmeldingen er i god gang.

Kalascup
Hele Kalascup 2020 ble avlyst – inkludert vårt ritt. Frøy skal arrangere ritt i Kalascup 9. juni 2021.

Holmenkollen sykkelfestival
Våren 2020 fortalte Skiforeningen i Aftenposten at den ønsket økt brukt av anlegget i Holmenkollen. IF Frøy reagerte, og lørdag 1. august arrangerte vi Holmenkollen sykkelfestival for aldersklassene 10 til 16 år. Rittet ble meget vellykket i et anlegg hvor alt er lagt til rette for konkurranser.

Vi ønsker å gjenta Holmenkollen sykkelfestival i 2021, antakelig i helgen 13., 14. og 15. august. Da håper vi også å få seniorklasser. IF søkte om å få arrangere rittet som uoffisielt NM i sprint landevei, men har foreløpig fått avslag fra NCF.

NM tempo Masters
Klubben takket ja til å arrangere dette rittet lørdag 15. august, mens Follo SK tok ansvar for fellesstarten dagen etter. Dessverre la kommunelegen i Indre Østfold kommunen ned forbud om å arrangere ritt i kommunen. Det skjedde fem dager før rittet, og vi hadde ingen annen mulighet enn å avlyse.

Skøiensprinten
Skøiensprinten er en bakkesprint for ungdom opp til Skøyen Hovedgård. Men Arne Hanssen som primus motor ble rittet godt arrangert. Skøiensprinten arrangeres 19. august 2021.

Oslo Terrengsykkelfestival
Dette arrangementet skulle opprinnelig vært UCI-ritt, men på grunn av Koronsasituasjonen var det umulig å få til. Etter tett dialog med NCF gjennomførte vi rittet som Norgescup. Det krevde mange ekstra tiltak, og var krevende. Takk til alle som bidro til at rittene ble en suksess – og uten ett eneste meldt tilfelle av smitte. Det kan IF Frøy være stolt over.

Klubben opparbeidet også nye traseer til rittene, i åsen nordvest for Skullerudstua. Vi håper å kunne arrangere fremtiden rundbaneritt der, og har også planer om å opparbeide permanente traseer der.

Oslo Terrengsykkelfestival arrangeres 21. og 22. august i 2021.

Klubbmesterskapene
Fellesstarten gikk i ny løype i Ås. Den fikk mange godord. Tempoen var som vanlig fra Hjulet til Hvervenbukta. Klubbmesterskapet i terreng gikk i den nye traseen ved Skullerudstua. Det ble en fest med deltakere fra sju til over 60 år. Takk til foreldre som sørget for kaker og brus til deltakerne.

Frøyflagg_Ekeberg
Norway Cross
En gjeng sykkelkrossentusiaster tok initiativ til å arrangere Norway Cross på Ekeberg i september. Det var klubbens første i denne grenen, men ikke den siste. For 2021-sesongen er det søkt om at vi kan arrangere dette som Norgescup

Gode kompensasjonsordninger gjorde at IF Frøy i stor grad fikk dekket tapte inntekter for rittene som ble avlyst.

Våre ritt gir derfor også solide inntekter til klubben, som brukes til å skape ytterligere aktivitet. Det er viktig at dette fortsetter.

Arbeidet med å arrangere ritt krever mye forberedelser. Både for ritt i terrenget og på landeveien er det omfattende søkeprosesser som tar tid. For sykkelsporten er det viktig at disse gjøres så enkle som mulig, hvis ikke risikerer vi at rittene forsvinner.

Spesielt ser vi det på landeveien. Det arrangeres nesten ikke ritt for aktive seniorer i Region Øst. Det kan skape store problemer for sporten. IF Frøy bør bidra til løsninger her.

Mange må takkes for å at rittene våre er blitt gode, og alle kan ikke nevnes. En spesiell takk må likevel gis til Thomas Götz, som har ansvar for arena under terrengrittene, og som løser alle problemer. Takk også til løypesjef Arild Busengdal og de andre som opparbeidet løyper. 

Jørn Michalsen,
rittansvarlig/styremedlem

Kongebilde