Årsrapport terrengkomiteen 2020

Årsrapportterrengkomiteen2020

Året da alt ble annerledes. De forskjellige gruppene har til tross for korona og strenge smitteverntiltak med til dels avlyste treninger, ritt og samlinger, hatt ganske høy aktivitet.

Året da alt ble annerledes. De forskjellige gruppene har til tross for korona og strenge smitteverntiltak med til dels avlyste treninger, ritt og samlinger, hatt ganske høy aktivitet. I de konkurransene som har blitt gjennomført har Frøy-medlemmene stilt opp med mange deltakere og fått veldig gode resultater.

Planleggingen for 2021-sesongen er allerede i gang, og vi håper den blir mye bedre enn 2020.

Nina Malme Gulbrandsen,
leder terrengkomiteen

Årsrapport Frøy Kids 7-9 år
2020 ble et annerledes år på mange måter også for Frøy Kids. Været har vist seg fra sin beste side, tror ikke vi hadde en eneste trening i regnvær.  Det har gitt oss noen fine rammer når vi endelig kunne starte 2020 sesongen.

Det var lenge usikkerhet om og evt. når vi kunne starte sesongen og hva slags form dette ville få. Heldigvis er sykling en idrett hvor det er naturlig å opprettholde distanse, men dette er likevel noe vi har hatt et ekstra søkelys på under årets treninger. Oppstart for sesongen ble forskjøvet frem til 11. mai.. Det ble utsendt ekstra informasjon tilknyttet smittevern på trening til foresatte og informasjonen ble gjentatt til det kjedsommelige på hver trening.

Andre konkrete tiltak som ble gjennomført var bl.a. ytterligere oppdeling av våre vanlige grupper til faste mindre "kohorter", alle trenere syklet med antibac i sekken og alle treningsøkter ble planlagt slik at vi kunne holde avstand.  Foreldre ble oppfordret til å ikke delta på trening og vi flyttet oppmøtestedene for gruppene lenger vekk fra hverandre. 

Over sommeren ble vi kontaktet av Bøler Friidrett med forespørsel om vi kunne bytte oppmøtested da antall personer som til enhver tid kunne befinne seg på Haraløkka idrettsanlegg var satt til 200 personer. For å imøtekomme dette endret vi oppmøtested til grusplassen ved Bøler skole og opprettholdt dette resten av sesongen.

Pga. pandemien har de fleste ritt blitt avlyst, men noe har det blitt bl.a. Norgescup og klubbritt. Sistnevnte ble gjennomført på Skullerud med mange fornøyde Frøy kids.  Vi er klar over at omstendighetene rundt årets klubbritt har vært utenom det vanlige, men Frøy Kids ønsker fortsatt å presisere viktigheten av at planer for gjennomføring og løyper, spesielt for barna er klare i god tid slik at vi rekker å forberede de på hva som skal skje.  Aller helst skulle vi hatt det klart slik at det hadde vært mulig å ha en gjennomgang av løypa på en trening i forkant.  Bortsett fra dette er det verdt å nevne at det var veldig mange gode tilbakemeldinger på årets trasse.

På tross av pandemien lykkes det oss å gjennomføre en helgesamling i Trysil som i fjor. Dette var som vanlig en super tur, selv med noen knall og fall.

I september ble det også gjennomført et spesialtilpasset trenerkurs i samarbeid med NCF.  Kurset gikk over en ettermiddag og hadde søkelys på ulike øvelser og teknikker vi kan bygge videre på for å utvikle våre egne treningsøkter i Frøy Kids. Kurset ble godt mottatt og mange trenere deltok.

Alt i alt er vi godt fornøyd med sesongen på tross av alle utfordringene vi har hatt.  86 barn og 26 trenere har deltatt på årets treninger, med lite frafall og ingen kjente smittetilfeller.

Frøy Kids er fortsatt veldig populært, og vi har i skrivende stund ca. 60 barn på venteliste. Det er et sterkt ønske om å kunne få plass til flere barn og vi håper at Frøy Kids sammen med styret kan komme frem til en løsning som lar oss oppnå dette i 2021.

Vi håper å se mange nye og "gamle" sykkelglade barn i 2021 og krysser fingrene for at sola fortsatt skinner i 2021.

Vi gleder oss til neste sesong. 

Årsrapport Frøy Kids 10-12 år

terreng_1
Årets sesong kom endelig i gang 11.mai. Ved oppstart var vi 69 barn og 14 trenere på listen.

Barna ble fordelt i 4 grupper basert på alder, ferdigheter og venner. Antall barn per gruppe ligger mellom 13-25. Dette er gjort for å få mest mulig jevne grupper mtp. flyt og minst venting. Vi har hatt 2-3 trenere pr gruppe.

I år har vi fått mange henvendelser om nye som ville prøve og vi ble nødt til å etablere venteliste.
Ved oppstart etter sommerferien fikk vi tatt inn 8 nye. Ved utgangen av sesongen har vi 7 stk (2010) på venteliste.

Vi har hatt frafall på fire stk som har meldt fra at de ikke ønsker å fortsette.
2021 sesongen vil by på noen utfordringer. Sesongen vil kreve flere trenerressurser da det blir en netto økning på ca 25-30 barn til i 10-12 år. 20 barn (2008) går over i 13-15 og det kommer ca 40 barn (2011) fra 7-9års gruppa pluss de 7 som allerede står på venteliste.

 Frøy Ung Enduro (FUE) har fortsatt satsingen i år og funnet et konsept som fungerer veldig bra. FUE har 6 barn/ungdom fast i stallen, og flere har meldt interesse til neste sesong. Torsdags treninger har vært i område av Fjellstadbakken med mye terping av linjevalg og nedover teknikk.

I 2021 sesongen åpner vi også opp for utforsykling i Drammen / Frognerseteren på onsdager, og en ‘utfor’ trener har meld interesse å bistå oss med utfortrening.

Vi har gjennomført to treninger i uken fra medio mai og ut september.
Det har vært store forskjeller på antall oppmøte disse dagene og det har vært mandagene med flest deltakere. På torsdags treningene var det sjelden mer enn 40% oppmøte. På treningene fokuseres det både på lek, fart, teknikk og skape et godt sosialt miljø.

I år har vi ikke hatt den store rittdeltakelsen da det har vært få ritt å kjøre.
Vi har arrangert to samlinger. En spontan dagssamling i egen skog og en helgesamling på tampen av sesongen i Trysil Bike Arena.

På dag samlingen ble det 26 barn. Turen gikk fra Skullerud til Sandbakken via Dølerud og Godlia på retur. Noen benyttet muligheten til et bad på veien.

Trysilturen ble nok en gang en stor suksess med 41 barn og 16 voksne. Her ble det mye fin sykling på Gullia sine flytstier, hopp og dropp, kule nedover partier i Red Neck og Huckleberry, og en del turer ned Magic Moose.

 I tillegg var det veldig god stemning på lørdagskveld i alle hytter med pizza og brus! Det ble også en del knall og fall, og til og med en gutt var såpass (u)heldig å få en tur med helikopter til Ullevål. Det gikk heldigvis bra, men det er nok en påminnelse at ting kan skje fort på en sykkel.

Vi ser fram til en ny sesong i 2021.

Marius Mæhlum

Eelco van Weerdhuizen

på vegne av trenerteamet, Frøy Kids 10-12 år

 

Årsrapport Frøy Ung Sti 2020

 Ung Sti hadde første trening 23. april. Det har vært litt færre i Stigruppa i år enn i fjor, da en del av de eldste har gitt seg, og at de yngste i gruppa byttet gruppe. Dette var året da 2007-gjengen kom over i ungdomsgruppa. Det var mange av disse som ikke søkte til rittgruppa (13-15års-gruppa) men det var ikke aktuelt å la alle 2007-utøverne være i gruppe med de eldste i Stigruppa.

Noen i Stigruppa gruppa pusher 16 år (og vel så det) og har en annen fysikk – og fokus – enn de som kom opp. Enden på visa var at de fleste av 2006-utøverne i Stigruppa gikk over til 13-14-årsgruppa som ble ledet av Jørn, og Stigruppa fortsatte med de gjenværende utøverne. Selv om på papiret nå teller 12 utøvere så har halvparten ikke møtt på trening.

Stigruppa har også i år gjennomført to økter i uka, mandager og torsdager. Trenere var Torgrim Eggen-Vaa, Ståle Guriby og undertegnede (Arne Hatlen). 7 utøvere har vært innom minst en trening, men sjelden mer enn 4-5 på hver trening.

 Dette til tross har det vært god stemning på treningene. I år har vi syklet en del i nærmiljøet, eksempelvis i Roller Coaster på Trasop. Vi har også testet noen for gruppa uprøvde stier sør for Nøklevann, og en gang prøvde vi oss ned til søndre Skytten. Flere i gruppa forelska seg i Swahili, som greit lar seg kombinere med runden over Langvann eller over Skullerudåsen. I tillegg har det blitt noen turer på Smedåsen/Dalsåsen.

Ambisjonen for høsten var å fortsette treningene utover året – og gjerne vinteren også. Flere i gruppa var positive til å prøve sykling med lykt. På grunn av skader mm, var det ikke veldig stort oppmøte på de øktene vi holdt. Det ble også en veldig våt høst og vinter, og vi kutta ut noen treninger innimellom for å ikke ødelegge stiene i marka. I november – da marka omtrent svømte over – kasta vi inn håndkleet. Så kort oppsummert var de to treningene etter høstferien morsomme så lenge de varte, men så regna det bort.

 

Årsrapport satsningsgruppe terreng 14‐15 år

Gruppen talte 11 utøvere gjennom sesongen, derav to jenter (15år) og to gutter på 13. Vi mistet to utøvere fra 2019. På slutten av sesongen fikk vi en ny gutt på 13 som var klar for å ta steget over fra den yngre gruppen. Vi er de samme to trenerne som før og nyter godt av mange engasjerte og flinke foreldre som bidrar.

Gruppen er en godt sammensveiset gjeng og preges av god kontinuitet, høyt nivå og godt oppmøte. Fokuset er som før; INNSATS, MILJØ, FREMGANG.

Vi startet treningssesongen i midten av mars, tilpasset strenge «corona‐restriksjoner2. Mange av utøverne hadde gått aktivt på ski gjennom vinteren, eller deltatt på spinning‐treningene på Skulerud Sportssenter i regi av klubben. Utøverne var i generelt god form ved oppstart.

Vårprogrammet bestod av to kvalitetstreninger i uka (en mer enn 2019), en teknikktrening eller stitur. I tillegg ble det flere løst organiserte turer i helger.

Formen ble etter hvert svært god, og skuffelsen var nok påtagelig når ritt ble avlyst som en følge av smittesituasjonen. Ritt ble kompensert med treningsritt som lokket frem både nerver, melkesyre, glede og skuffelser. Sånn skal det være når man satser!

Rittsesongen ble amputert da enkelt NC samt hele Kalascup ble avlyst. Gruppen hadde imidlertid god deltagelse på NC‐rittene som ble arrangert. Flere deltok også i Landeveiscupen og UM på Landevei. I ritt presterte utøverne veldig bra. De er i en blodig urettferdig alder med tanke på kroppslig utvikling, men utøverne var stort sett flinke til å sette søkelys på  på egen prestasjon etter forutsetning. Samtidig er gruppen nå i alder der de erfarer at både treningsinnsats, overskudd og innstilling innvirker.

Ingen tvil om at utøverne utgjør et av «de gode kullene» i klubben både hva gjelder nivå og antall. Klubbens økonomi og arrangement påvirket oss veldig bra. Frøy legges merke til uten for klubben og gruppen er en viktig bidragsyter for det. Vi gleder oss stort til våren og ny sesong!!

Årsrapport  ungdom 13-14års «sti»-gruppa 2020

Ungdom 13-15 år var delt i to grupper, en satsningsgruppe og en «sti»-gruppe. Sti-gruppe er egentlig ikke et godt navn på gruppa. Vi bestod av utøvere med lite terreng erfaring, andre som har vært gjennom flere år i 7-12 års gruppene, men også ritt utøvere.  Vi var totalt 22 utøvere med veldig bra oppmøte gjennom hele sesongen.

Gruppa har gjennomført tre treninger i uka på Haraløkka/Skullerud. Mandager og torsdager har vært med teknikk og ferdighets-fokus, mens onsdagene har vært intervall i forskjellige former og lengder. Det har også blitt gjennomført tre testritt i samme løype i løpet av sesongen, med imponerende forbedringer av alle. Bildet under er fra en av treningene som vi tok på Siggerud pump-track i juni.

Sti12_1

Helg-samling ble etterspurt og savnet av alle. Trenerne besluttet mhp smittesituasjonen at dette ikke var lurt. Men vi hadde en veldig bra dagssamling i Ås på Hoxmark Bikepark. Her øvde vi på hopp, «drop» og «pump». 

Gruppa var representert både på Lillehammer, NC Skullerud og NM Rye. I tillegg var det flere som stilte i klubbmesterskapet, også noen som aldri hadde syklet ritt før.

Lek og moro med sykkel er viktige elementer for å øke tekniske ferdigheter, balanse og interesse for videre deltagelse i Frøy.

Sti12_2

Årsrapport juniorgruppa+ 2020

terreng_2

Juniorgruppa har i 2020 bestått av 12 ryttere, 5 junior gutter, 3 junior jenter og 4 gutter 16 år.

Selv i et annerledes år har vi stort sett fått gjennomført det meste av treninger, kjørt noen interne treningsritt, fellestreninger i Region Øst, samt at det ble deltagelse i en NC-helg på Skullerud og NM på Langsetløkka.

Treninger
Vi har stort sett tre fellestreninger i Frøy-regi pr. uke, samt fellestrening i Region Øst samarbeid på lørdager. Disse Fellestreninger i regionen var stort sett kun et samarbeide mellom Rye og Frøy på vårparten og sent i høst (måtte justeres med hensyn til antall deltagere det var lov å ha på fellestrening).

Lørdagstreningen foregår så langt det er innenfor smittevernregler og har pågått helt til jul, og kommer mest sannsynlig å kjøres gjennom hele vinteren, med intervaller ute i de forskjellige klubbenes treningsområder.

Vi vil fortsette å delta i dette samarbeide som vi forsøker å utvikle videre til å bli en treningsarena for senior ryttere fra vår region på tvers av klubber for å kunne få et godt nok tilbud for videre satsning.
    

Treningsritt
Vi har kjørt interne ritt – lignende det som skulle vært kjørt i de NC-ritt som ble avlyst. Dette ble gjennomført i vår fine treningsskog i nærområde med god hjelp fra foreldre i gruppa.
Ble også et treningsritt i klubbsamarbeidet, kjørt på Langsetløkka.

NC – Skullerud og Regionsmesterskap
Det ble ritt på Skullerud i august etter virkelig stå-på vilje fra ildsjeler i klubben vår. Dette var noe som var viktig for våre ryttere, siden det ellers var lite konkurranser å kunne delta på.

Våre ryttere gjorde et fantastisk NC med mange veldig gode resultater, men vi fikk ikke målt oss mot mange av de sterkeste konkurrentene, da NTG Lillehammer ikke kunne delta pga. karantene.

Det ble konkurrert i XCC (Rundbane) og XCC(kortbane) – våre pallplasser:

 • Oda Laforce jr. Jenter, seier XCO og XCC, og Emilie med pallplass på XCC
 • Sondre Rokke jr. Gutter, seier XCO og XCC, Aleksander 3 pl. XCO og Henrik 3.pl XCC
 • Martin E. Farstadvoll seier XCO og XCC i M16
 • Samt flott innsats av de øvrige Frøy-rytterne


Vinnerne våre ble da samtidig regionsmestere !!!

NM – Langsetløkka

Terreng_Sondre

Sondre Rokke på vei til NM-gull

Foto © Tobias Strøm

Det ble omsider arrangert NM også i år etter to avlysninger(utsettelser) og vi var godt forberedt.
Vi har i flere år sett mot dette – 1. NM for junior, det er nå det gjelder, og vinner får bære det synlige beviset – flaggtrøya det neste året.

Denne gruppa har fått stor prioritet fra klubben i flere sesonger og skulle nå vise hva vi var gode for. Og selv i dette vanskelige året var det fulltallige startfelt med alle de beste junior terrengrytterne i Norge til start i XCO og XCC.

Vi gjorde STORESLEM, og kunne vel ikke gjort det mye bedre. Oda og Sondre dobbeltmestere og bærere av flaggtrøya i 2021 og Martin med dobbeltseier i UM klasse M16.

 • Jr. Jenter, Oda Laforce seier XCO og XCC, 3.pl Helena Nyhus XCC, Emile Taug 6.pl XCC
 • Jr. Gutter, Sondre Rokke seier XCO og XCC,
 • -Sebastian Larsen 7.pl XCO og 6.pl. XCC,
 • -Henrik Farstadvoll 8.pl XCO og 9.pl XCC,
 • -Aleksander Nilsen 12.pl. XCO og 11.pl. XCC
 • - M16 Martin Farstadvoll seier i XCO og XCC
 • -Jakob Buhs 8.pl XCO og 5.pl XCC
 • -Nicolai F. Foss 11.pl XCO og 13.pl XCC
 • -Jacob Bøymo 21.pl XCC
 • Mikkel Pedersen og Ånund Eggen-Vaa stilte ikke til start.

Andre konkurranser på sykkel
Av andre ritt gruppa var representert på var Maraton terrengritt som BMC rittet og Rypejakta.
Sebastian Larsen og Henrik Farstadvoll kjørte NC landevei Tour Te Fjells, et 4 dagers etapperitt.
Henrik kjørte og siste NC landevei «slaget om Telemark»

Jakob og Martin stilte i UM Landevei og fikk respektable plasser som nr. 9 og 10.

Det var flere av juniorene (Oda, Aleksander, Henrik, Jakob, Martin, Sebastian og Sondre) som også deltok i flere CX ritt som Norway Cross samt de NC rittene som ble arrangert og Bjerkekross.
Dette ble godt lagt merke til da de oppnådde imponerende resultater med flere seiere og pallplasser.

2021 – vi fortsetter arbeidet i neste sesong og håper på mye moro, godt treningsmiljø og samhold.
Vi håper gjennom engasjement og tilrettelegging å få alle til å være med på videre satsning for å nå sine individuelle mål.

Årsrapport Frøy elite senior

Terreng_4

Treningssamling i Benidorm
Vi ser tilbake på en sesong som har vært annerledes for oss alle, og som har satt mentaliteten og motivasjonen tidvis på prøve.

Året startet med treningssamling i Benidorm, Spania for oss alle tre hvor vi fikk lagt ned mange gode treningstimer og forberedt oss på det vi trodde skulle bli en normal sesong. Både Helena og Henriette fikk brukt ukene i Benidorm på å trene seg opp etter henholdsvis mandel-operasjon og kneskade.

Tid til fysisk og mental utvikling
Til tross for at denne sesongen ble alt annet enn hva vi hadde sett for oss, har vi også klart å bruke treningstimer og konkurranse-pausen på en fornuftig måte. Dette har gitt oss tid til å trene oss opp etter skader og diverse, men også gitt oss tid til å kjenne på hva slags utøvere vi ønsker å være. Vi har fått teste treningsprogrammer, kjørt masse testritt og tatt oss tid til å leke og prøve oss frem på sykkelen på måter vi ikke har tålmodigheten til i oppkjøringen til en vanlig sesong. Henriette, som etter en stygg krasj i 2019, har slitt litt med sperre for hopp og dropp har jobbet mye med dette og tatt seg god tid, med hjelp av støttende kjæreste, til å få mentaliteten på lag igjen for å overkomme dette.

Testritt og sesongstart

Tekstboks: Celine, Madelen og Henriette på løypegjennomkjøring i Lillehammer
Mange testritt (i de periodene dette har vært lov) har bidratt til økning i motivasjon hos oss alle tre, og har gitt oss mulighet til å vurdere egen progresjon underveis i året som har gått. Det har dog blitt mange treningstimer alene, spesielt for Henriette som ikke lenger går på NTG og Celine som holder til i Oslo.

Terreng_5
Bruk av testritt har likevel klart å holde motivasjonen oppe i de periodene normale ritt ikke har latt seg gjennomføre. I juni fikk Celine og Henriette endelig kjøre ritt på Lillehammer hvor vi fikk kjenne på konkurranseformen og leke oss litt med de andre jentene igjen! Helena ble dessverre nødt til å stå av dette etter en stygg krasj i mai hvor hun ødela skulderen sin. Resten av våren og starten på sommeren ble dermed brukt på opptrening igjen av denne før hun i august endelig fikk bevege seg ut i terrenget igjen.

Jentedag i Brumunddal
I sommerferien fikk vi jentene gleden av å arrangere en jentedag i Brumunddal hvor vi inviterte jenter fra de yngre klassene til en felles-trening med teknikkøkt og hardøkt for å forberede oss til NM. Utrolig gøy for oss å kunne bidra til å skape et bedre jente-miljø, noe vi alle brenner litt ekstra for. Veldig imponerende å se hvor høyt nivå det er på de yngre jentene! Dette håper vi å få til mer av i 2021.

Oppturer mot slutten av sesongen
Når sesongen (i den grad man kan kalle det det), gikk mot slutten fikk vi alle tre oppturer og bekreftelse på at arbeidet vi hadde lagt ned så langt i 2020 hadde gitt resultater. Helena opplevde at teknikken ikke satt helt som den skulle i terrenget under testritt og trening, som følge av lang tid ute med skulderskade. Dette løsnet endelig under NM hvor hun kjørte et teknisk jevnt og godt ritt og endelig fikk bekreftet at formen og teknikken var stigende og på lag igjen. Da det ble arrangert NorgesCup og regionsmesterskap på hjemmebane på Skullerud kjørte Celine inn til en 3.plass i regionsmesterskapet. Henriette som avsluttet sesongen med å kjøre flere CX ritt, deriblant også ett arrangert av IF Frøy, klarte å få med seg den hvite U23-trøya.

Sylvi Sommer, som også sykler på elitelaget har fått en annen sesong enn resten av jentene. Hun jobber i helsevesenet og har måttet prioritere Norsk folkehelse over egen sykling, noe vi alle er takknemlige for og imponert over! Christian, som også skulle kjørt for elitelaget denne sesongen, fikk dessverre helserelaterte utfordringer tidlig i sesongen, og beskjed av lege om at han ikke kunne delta på ritt eller trene hardt dette året. Av hensyn til dette og streng beskjed av legen, har han derfor måtte stå av i år, noe vi alle selvfølgelig syns er innmari kjipt, men som vi alle vet at dessverre er fornuftig.

Vi tar med oss gode erfaringer og kunnskap fra en rar og annerledes sesong og tar med oss høydepunkter og motivasjon inn i de mange timene på rulla som venter oss frem til 2021. 

Helena, Henriette og Celine

 

Årsrapport Masters terreng

Vi som har bikket 30 år og fortsatt syns det er artig å trene og konkurrere på terrengsykkel har hatt, til tross for virussmitte, en ganske bra sesong. I skogen trives åpenbart ikke viruset. Normalt består sesongen av NM og NC i rundbane og maraton, Kalas-cup og diverse artige ritt på grus og i skog. Tilbudet her har vært gaaaanske bra, selv med mange avlysninger. Strava har fått en ny betydning for mange.

 

Norgesmesterskapet, rundbane og kortbane

Når Rye arrangerer ritt blir det ofte bra. Og det ble det i år også. Godt arrangert, gode løyper og topp stemning. For når noen føler det er en terskel å delta i denne type ritt, opplever andre mestring og sykkelglede. Faktum er at NM og NC legges som regel til steder med særlig fine løyper. I Frøy-teltet samles vi og pepper hverandre på den ene og andre måten.

 

Det er plass til flere frøyere i både rittene og pallen… Artig å kjøre godt organiserte ritt! 

Terreng_masters
Norgesmesterskap 2020
Rundbane 12.09.2020
Gull:

Nina Malme Gulbrandsen (K 50-54).
Jonas Nermoen (M 30-34).
Thomas Færgestad (M 50-54).
Bronse:
Dagfinn Bang-Johansen (M 40-44).
Kortbane 13.09.2020:
Gull:

Nina Malme Gulbrandsen (K 50-54).
Jonas Nermoen (M 30-34).
Thomas Færgestad (M 50-54).

Masterscup 2020:
Jonas  Nermoen (M 30-34) – 1. plass Lillehammer rundbane og tempo og Skullerud rundbane og kortbane.
Colin Eick (M45-49) – 1. plass Lillehammer rundbane og Skullerud rundbane og kortbane.
Patrick Paulsson (M 34-39) – 2. plass Lillehammer rundbane og Skullerud kortbane.
Thomas Færgestad (M 50-54) – 2. plass Lillehammer rundbane og Skullerud kortbane.
Øyvin Wormnæs (M50-54) – 3. plass Skullerud rundbane og kortbane.
Dagfinn Bang-Johanen (M40-44) – 2. plass Skullerud rundbane.

 

Terreng_transøsterdalen
TransØsterdalen

Det er kult med medaljer, men det er enda kulere når vi er mange på tur.

 

For andre året på rad var vi største klubb i 3-dagers etapperittet i Tynset. Vi fikk til kohortvennlig samkjøring, bodde sammen på hytter og hadde banketter med quiz og knallgod mat.

 

Rent sportslig stod vi for stor idrettsglede og mange gode prestasjoner. Løypene er like hvert år og like fantastiske. Alle tre dagene starter med krevende klatringer før fantastiske stipartier og mye flyt.

 

Treningsleir - Hoxmark

Alle kan bli bedre alltid og ifm terrengsykling handler det for mange å venne seg til både dropp og hopp. Så når vi da har en fin treningspark i Vestby, så er det raust og flott av klubben å invitere oss gamlingene på teknikktrening. Det ble noe bakkekontakt og alle er enige om at dette må vi gjøre mer av.

 

2021-satsing

I korte trekk satses det på å få til opplegg rundt NM’ene, NC’ene, TransØsterdalen og en felles treningssamling til våren. Mye tyder på at jente-masterne ønsker å fortsette å bygge et felles miljø, for å senke terskelen for de som vil prøve seg. Det er også naturlig å utvikle noe mer samlet rundt NC-løypa vår på Skullerud og ØstmarkaUltimate-segmentene i Østmarka på Strava.