Oppstart av Frøy kids 7-9

Oppstart av Frøy kids 7-9

Informasjon til foreldre og foresatte angående oppstart av Frøy kids 7-9 Da er det endelig blitt mulig å starte med organisert sykkeltrening igjen og det gleder vi oss veldig til. Det har vært en lang ventetid. Det er en del føringer for hvordan vi må og bør gjennomføre treninger og for at dette skal fungere…

|

Frøy Kidz 7-9 sesongen 2019

Det er stor interesse for terrengsykling for barn. For at vi skal kunne gi barna så god og trygg læring som mulig, er vi nødt til å sette en begrensning i antall deltakere

Frøy Kids- og familiesamling Fagerhøy 22 – 24. juni
|

Frøy Kids- og familiesamling Fagerhøy 22 – 24. juni

Vi ønsker å informere om Frøy kids- og familiesamling for terreng gruppene på Fagerhøy fjellstue. Detter er blitt en årlig tradisjon. Trenings- og tursamling er åpen for alle Frøy-medlemmer samt foresatte/søsken. Hovedtyngden av deltakerne vil ligger i aldersgruppen 7-12 år.

Årsrapport 2016 for Frøy Kids 7–9 år
|

Årsrapport 2016 for Frøy Kids 7–9 år

I år har vi hatt 80-85 barn på trening med Frøy Kids 7-9. Noen har sluttet i løpet av sesongen, men det har også vært et jevnt tilsig av nye barn. En stor endring fra forrige sesong, var at aldersgrensen ble hevet fra 6 til 7 år.