Oppstart av Frøy kids 7-9

Informasjon til foreldre og foresatte angående oppstart av Frøy kids 7-9

Da er det endelig blitt mulig å starte med organisert sykkeltrening igjen og det gleder vi oss veldig til. Det har vært en lang ventetid.

Det er en del føringer for hvordan vi må og bør gjennomføre treninger og for at dette skal fungere og være en hyggelig opplevelse for alle kreves det at både barn, trenere og foreldre følger de samme reglene og retningslinjene.

Følgende personer skal holdes borte fra trening: 

  • Barn og trenere med luftveissymptomer
  • Barn og trenere som har bekreftet covid-19.
  • Barn og trenere som er i karantene pga. utenlandsopphold
  • Barn og trenere som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19
  • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Dersom mange trenere plutselig ikke kan møte, vil det kunne være kort varsel for avlysning av trening. Følg med på facebook-gruppen og på e-post.

FORELDRE

Som foreldre er det viktig at dere på forhånd tar en prat med deres barn om hvor viktig det er at reglene følges. Om vi ser at det blir krevende å overholde reglene som er satt kan det i verste fall gjøre at vi ikke lenger kan gjennomføre treninger.

For at vi ikke skal samles så mange på samme sted, blir det nye oppmøtesteder for hver enkelt gruppe. Stedene er fortsatt i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen på Haraløkka der vi tidligere har hatt oppmøte, men er nå spredt mer utover. Se markeringer på kartet:

Dere skal ha mottatt en e-post med informasjon om hvilken gruppe barnet tilhører. Det er viktig at ditt barn sykler direkte bort til sin gruppe og blir der. Vi ønsker ikke at barna sykler rundt på området eller mellom gruppene. 

Vi ønsker per dags dato at foreldre ikke blir med som en del av treningsgruppen slik mange har gjort tidligere. Hovedgrunnen er at vi ønsker å holde gruppene så små som mulig, men også fordi vi som ansvarlig arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede med tanke på en evt. smittesporing. Noen barn har behov for noen kjente i nærheten, kanskje spesielt de minste. Det er derfor ok å være i “nærheten”, men at man holder god avstand til treningsgruppen. Før oppstart kan en løsning være å stå litt unna oppmøtestedet sammen med barnet til treningen starter for så å sende det bort til trenerne når treningen starter. Vi ønsker at alle skal føle seg trygge og ivaretatt.

Det kan fortsatt skje at en trener vil be om hjelp til ulike oppdrag. Dette kan for eksempel være å plassere ut kjegler eller vise vei. Det vil i så fall skje i henhold til reglene med tanke på avstand og registrering av navn om situasjonen skulle kreve det. 

Kle barna etter forholdene. Om været er slik at det kan bli behov for å ta av eller på tøy under trening skal barna ha en egen sekk som dette kan legges i. Sekken må være slik at det går å sykle med den på.

BARN

Under gitte forhold er vi avhengig av at barna følger beskjedene som kommer fra trenerne. Dette er selvfølgelig alltid viktig, men ekstra viktig i disse tider. Vi kommer til å snakke med barna om hvilke regler som gjelder på første trening og gjenta dette fremover.

Gjeldende regler sier at vi skal holde minst 1 meters avstand og dette skal overholdes både før, under og rett etter trening. Av smittevernhensyn ber vi også om at det avstås fra spytting og spruting med vannflasker. Det er ikke lov å bytte sykler, vannflasker eller annet utstyr som barna har med på trening.

Hvis vi ser at enkelte barn ikke klarer å overholde dette eller følge instrukser fra trener kan det være at barnet må følges tilbake til oppmøtestedet og hentes av foreldre.

TRENINGSPLAN

Det er endringer på tidligere utsendt treningsplan:

  • Heldagssamling er flyttet på ubestemt tid, men vi jobber fortsatt med å få den gjennomført. Vi vil informere dere om dette når vi har opplegget klart. 
  • Rittene i Kalas Cup er avlyst før sommeren.

Vi gleder oss til treninger igjen og håper på godt og smittevennlig samarbeid! 

Vel møtt!

Mvh

Ole Tommy Lid-Strand