|

Årsrapport 2016 for Frøy Kids 7–9 år

I år har vi hatt 80-85 barn på trening med Frøy Kids 7-9. Noen har sluttet i løpet av sesongen, men det har også vært et jevnt tilsig av nye barn. En stor endring fra forrige sesong, var at aldersgrensen ble hevet fra 6 til 7 år.

Toppbilde: Full fart under Kalas Cup på Skullerud
Foto © Fran Solberg, BerogDal

7-9 år
To fornøyde Frøy-rekrutter koser seg på samling.

Vi har gjennomført 18 treninger, dagsamling på Haraløkka, og helgetur til Fagerhøy. Jentene har vært samlet for seg på noen treninger. I tillegg har flere barn deltatt på klubbmesterskapet og Kalas cup.

Sommeravslutningen ble gjennomført som triatlon ved Ulsrudvann, noe som var veldig populært!

Vi har til sammen vært 14 trenere, to jentetrenere, en koordinator og en oppmann. Takk til alle!

Alt i alt har det vært en veldig bra sesong med positive og aktive barn.

Erfaringer og mål for neste år er som følger:
  • Hovedstrategien og opplegget generelt har vært bra. Vi har kun fått gode tilbakemeldinger.
  • Treningsplanen har vært en god ledetråd for trenere på de ulike gruppene.
  • Det er 29 barn som går over til Frøy Kids 10-12 i 2017, mens de fleste av trenerne fortsatt har barn på Frøy Kids 7-9. Dette har vi skjønt kan by på utfordringer i forhold til antall trenere på Frøy Kids 10-12.
  • Vi må rekruttere flere trenere.
  • Vi har startet en prosess for å rekruttere ny oppmann for sesongen 2017.
  • Det er svært viktig med en erfaren trener på hver gruppe, men særlig på gruppe 4 (de yngste).
  • Rene jentetreninger er bra. Fokus på samhold og miljø.
  • Google Drive-arkivet brukes som et felles lagringssted for treningsplaner, kontaktlister, krysselister for oppmøte på trening mm Listene er pr i dag oppdatert med barn som fortsetter på 7-9 og hvem som går opp til 10-12. Barna er per i dag ikke fordelt i nye grupper.
  • Flere trenere har uttrykt ønske om førstehjelpskurs.
  • Nettsidene for Frøy Kids bør oppdateres slik at det blir enklere å finne informasjon om treningene (hvor og når) og hvordan man melder seg inn i Frøy Kids og Frøy.