|

Smittetilfelle i Frøy Kids

Det ble onsdag 21. april oppdaget to tilfeller av koronasmitte blant deltakere i Frøy Kids. De tilhører samme familie.

Det ene tilfellet er en trener i aldersgruppen 10-12 år, og den andre er et barn i hvit gruppe 2 Frøy Kids 7-9 år. Det er ingen grunn til å tro at smitten er skjedd i forbindelse med trening i IF Frøy.

Treningene i Frøy Kids gjennomføres i tråd med retningslinjene til Oslo kommune. Barna deles inn i kohorter på maks ti, som ikke skal komme i kontakt med hverandre. Den aktuelle situasjonen behandles i samarbeid med smittesporingsteamet i Oslo kommune.

Følgende tiltak er gjort:

Frøy Kids 7-9

  • Har vært i kontakt med smittesporingsteamet i Østensjø bydel og oversendt den informasjonen de har etterspurt (kontaktinfo til berørte barn(9 stk) med foresatte).
  • Alle foresatte med barn i samme gruppe (9 stk) som smittet barn ble informert av oss i går i henhold til smittesporingsteamets anbefalinger. 
  • Alle barn i denne gruppen er blitt satt i karantene og vil bli videre fulgt opp av smittesporingsteamet.
  • Alle trenere på Frøy Kids 7-9 har blitt informert om hendelsen.
  • Alle foresatt tilknyttet Frøy Kids 7-9 har fått litt generell informasjon om hendelsen.

Det er kommet spørsmål fra foresatte knyttet starten av første trening. Da var barna samlet på en lange rekke i en kortere periode (under 15 minutter) før de ble delt inn i grupper. Dette er diskutert med smittesporingsteamet, som mente at så lenge perioden de var samlet ikke innebærer fysisk kontakt eller at de var samlet i mer enn 15 minutter ikke er å betrakte som nærkontakter. Likevel var det innført og informert om nye oppmøterutiner for å gjøre det lettere å holde alle gruppene adskilt før dette smittetilfelle oppsto.

Frøy Kids 10-12

  • Har vært i kontakt med smittesporingsteamet og oversendt den informasjonen de har etterspurt (kontaktinfo til berørte barn med foresatte).
  • Alle foresatte med barn i samme gruppe som smittet barn ble informert av oss i går i henhold til smittesporingsteamets anbefalinger.
  • Smittesporingsteamet mener i dette tilfelle at barna ikke er å betrakte som nærkontakter og er dermed IKKE satt i karantene, men de har blitt anbefalt å teste seg.
  • Torsdagstrening ble avlyst for hele 2011 kullet, som organge gruppe z er en del av.
  • Alle foresatt tilknyttet Frøy Kids 10-12 har fått litt generell informasjon om hendelsen.

IF Frøy følger saken nøye. Treningene i de andre gruppene fortsetter som normalt. Om noen har spørsmål, kan lederen i terrengruppa Petter Tiltnes kontaktes, på epost petter.tiltnes@gmail.com, eller telefon 90173242.

Samtidig minner vi alle medlemmer av IF Frøy om at alle – uansett gruppe og alder – må følge retningslinjer fra Oslo kommune. De finnes via lenke til høyre.

Relatert innhold