|

Tre frøyere på baneritt-opplæring i Sola-velodromen

Gunnar Sundal (til venstre), Øyvind Øen Danielsen og Morten Riis Andersen får innføring i bruk av startsystemet av Torleif Lutro (med ryggen til). Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Tre frøyere tok denne helgen turen til velodromen i Vår Energi Arena under Jokermesterskapet på bane. Ikke for å sykle – til det er Øyvind, Morten og Gunnar for gamle – men for å få innføring i hvordan et banearrangement gjennomføres.

Gunnar Sundal hjelper til med starten.

IF Frøy ønsker å være klar når banen i Asker åpner om under ett år – både med hensyn til syklister, trenere, ledere og arrangørstab. Studieturen til Øyvind Øen Danielsen, Gunnar Sundal og Morten Riis Andersen var en del av planleggingen av det siste.

IF Frøy ser for seg å arrangere ritt i Asker-velodromen alt neste år, og er også eneste søker av NM på bane høsten 2024. Klubben håper å kunne bidra på mange felter for at veldromen skal bli så viktig for utviklingen av sykkelsporten som mange håper

Også Region Øst er i gang med arbeidet fram mot velodrom-åpning. Mandag 13. mars inviterte Eystein Westgaard i regionstyret til et første samarbeidsmøte, der IF Frøy var godt representert. Vi ser fram til godt samarbeid med andre klubber, slik det er på Sola. Neste møte i regionens regi er alt i april.

Her er rapport fra de tre frøyerne som var i Rogaland denne helgen.

«Vi ble veldig godt mottatt og ivaretatt av Torleif Lutro og Morten Fløisvik. Det startet med en gjennomgang av kontrollrommet hvor de styrte data, video og skjermer ute i hallen. (Info-hub). Vi var med på lagledermøtet hvor kommissæren gikk gjennom programopplegg og startpuljer.

Tidtakersystemet Torleif Lutro forteller Øyvind Øen Danielsen om heter TimeTronics

Etterpå fikk vi gjennomgang av funksjoner i bane-sekretariatet hvor målfoto, tidtaker og resultatsystemer/startlister ble styrt. Tidtaker systemet TimeTronics var bygget opp etter UCI-regelverket, og de måtte manipulere systemet for å få det til å passe med juniorryttere.

Vi var med og holdt ryttere ved start og fikk gjennomgang av startmaskin og prosedyrer når den var i bruk.

I tillegg hadde de sekretariat som styrte utlån av brikker, startnummer, resultatlister til premieutdeling og infotavle for ryttere.

Påmeldingsfrist var en uke før rittstart og de brukte den uka til å modulere rittet i tidtagersystemet og legge inn alle ryttere og øvelser.

Sykkelklubbene Sandnes, Sola og Stavanger har en kjempefint samarbeid og har fått til en pool med funksjonærer på tvers av klubbene. Staben består av 30 personer .Alle oppgaver på rittdagen var besatt med to personer, og de jobbet aktivt med å få med ungdom som funksjonærer. Disse fikk lønn som kommissærer når de var med.

Det var hvile/pauserom med mat og drikke, som sosialt møtepunkt.

De hadde også sosiale sammenkomster for funksjonærene utenom arrangementer.

Vi ser nytten og behovet for å ta flere turer før vi er i gang i Asker, og Frøy bør prøve å påvirke valg tidtagersystem og teknisk utstyr.

Morten, Øyvind og Gunnar»

IF Frøy takker arrangørstaben i Sola for at vi vi komme, og satser på flere besøk i løpet av året.

Tidtakerfunksjonærene har en meget viktig oppgave under banetitt. Morten Riis Andersen (i forgrunnen) har fått sin egen skjerm.