Trude skriver om Østmarkasykling i Aftenposten

Frøys Trude Elde skriver i Aftenposten tirsdag 2. mai om terrengsykling i Østmarka og andre marker. Hun giår sterkt imot forslaget om forbud på blåmerkede stier.

Toppbilde: Faksimileav Trude Eldes innlegg i Aftenposten tirsdag 2. april 2014

Trude representerer I Frøy i et samarbeidsutvalg som er satt ned blant sykkeklklubber og andre sykkelorganisasjoner som ønsker best mulig forhold til sykling i marka. Innlegget er skrevet på vegne av dette utvalget.

Leserbrevet er et svar til  Gjermund Andersen, som er leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akerhus. I et leserbrev i Aftenposten før påske gikk han inn for forbud må sykling påendkelte  blåmerkede stier, av hensynr til den indre roen til andre brukere.

I svarinnlegget skriver Trude at marka har stier nok for alle, og at forbud og reguleringer ikke er veien å gå for de som ønsker at marka skal brukes til ro og rekreasjon.

Du kan lese Trudes innlegg både i pdf-versjon og i Aftenpostens nettutgave ved å klikke på lenkene til høyre.

Synet om at det ikke må legges begrensinger på sykling i Østmarka, får sterkt støtte i et annet leserbrev i Aftenposten onsdag 3. april. Der slår en lege, en forsker, en professor og en førsteamanuenisis ved Norges Idrettshøgskole fast at det ikke er syklistene, men boligutbygging og forurensing som truer Marka. Leserbrevforfatterne peker også på de meget store helsemessige gevinstene sykling gir.

Også dette leserbrevet kan du lese ved å klikke på lenge til høyre.