Sondre fikk IF Frøys hedersmerke på årsmøtet

Dagfinn Bang-Johansen fikk hederspokal for å ha profilert klubben på en ekstra god måte av leder Morten Forland. Til høyre dirigent Lorentz Tanner. Foto: Morten Riis Andersen.

Sondre Rokke fikk IF Frøys hedersmerke med halv krans på IF Frøys årsmøte onsdag 20. mars. Begrunnelsen var meget gode sportslige resultater med VM-bronse i XCE som kroner på verket.

Sondre Rokke med den store VM-medalje og det litt mindre hedersmerket fra IF Frøy.

På årsmøtet ble Morten Forland gjenvalg som leder, og fikk med seg det meste av styret.

38 medlemmer møtte opp på årsmøtet, som ble gjennomført i løpet av halvannen time. Både beretninger, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt. Styret forslag om å kunne arrangere flere klubbmesterskap møtte heller ingen motstand.

Dagfinn Bang-Johansen fikk hederspokalen for å ha profilert klubben på en ekstra god måte. Dagfinn er gründer av Haukuka, har vært primus motor for klubbens sykkelkrossatsing, og kommer stadig med flere kreative forslag. En meget fortjent vinner som takket med at er i ferd med å pønske ut flere gode tiltak.

Sondre Rokke fikk fortjent applaus som tidenes yngste mottaker av hedersmerket med halv krans. At han hadde med seg VM-medaljen han sikret seg i Indonesia var ekstra populært. Sondre har lagt bak seg en meget solid treningsvinter som inkluderer seks uker i Spania. Snart reiser han til de første verdenscuprittene i XCE – som går i Brasil.

Under valgene kom det benkeforslag på Thomas Götz som materialforvalter, og han ble valgt.

Styret i IF Frøy ser slik ut det neste året:

Morten Forland, leder
Espen Hillmann, nestleder
Anne-Mette Klokkerud. sekretær
Henriette Götz, rekrutteringsansvarlig
Morten Riis Andersen, leder landeveisgruppa
Petter Tiltnes, leder terrenggruppa
Thomas Götz (ny), materialforvalter
Benthe Jordin (ny), 1. vararepresentant
Petter Farstadvoll, 2. vararepresentant

Alle sakspapirene til årsmøtet finnes her.

Protokoll fra årsmøtet blir publisert så fort den er skrevet og signert.