|

Krever generalforsamling i Styrkeprøven AS

Jotunheimen Rundt er et av Norges beste og vakreste turritt. Foto: Håvard Nesbø

IF Frøy er en av fire eierklubber som krever ekstraordinær generalforsamling i Styrkeprøven AS. Årsaken er konflikten i forbindelse med at Styrkeprøven AS har tatt sine ritt ut av NCFs terminliste, reglement og lisensopplegg, samt konflikten mellom Styrkeprøven AS og Sogn CK om Jotunheimen Rundt og Sognefjellsrittet.

Konflikten startet da Styrkeprøven AS høsten 2023 besluttet å ta selskapets ritt ut av NCFs terminliste, reglementer og lisenssystem. Det skjedde uten at IF Frøy som eier fikk noen informasjon om dette. Begrunnelsene har vært mange fra styret i Styrkeprøven AS, men alle er blitt avvist som uriktige av NCF og NIF. Blant feilaktive påstander er at forsikringsselskapet Gjensidige har bekreftet at forsikringene i Styrkeprøven AS ikke er  gyldige så lenge rittet arrangerer innenfor NCFs terminliste. Dette er direkte feil – hvilket også fremkommer i NCFs forsikringsvilkår for 2024.

IF Frøy reagerte meget sterkt på vedtaket tatt av styret i Styrkeprøven. Vi mener det er et illojalt  angrep på idrettsfellesskapet i Norges Cykleforbund og Norges Idrettsforbund. IF Frøy er tredje største av ni eiere i Styrkeprøven AS, men er ikke ønsket i styret.

Det er tatt mange initiativer for å få til en løsning, men det har ikke vist seg umulig. Konflikten har eskalert ved at styret i Styrkeprøven AS nekter å godta oppsigelsen fra Sogn CK på grunn av mislighold av avtalene mellom partene. Vi vet at Sogn CK vil sende en begjæring om midlertidig forføyning til retten for å sikre at de selv kan arrangere rittet, og for å sikre at de får innbetalt startkontingent.

Eierklubbene Asker CK, Holmenkollen CK, Hasle-Løren IL og IF Frøy er sterkt bekymret over situasjonen. Klubben ønsker derfor en ekstraordinær generalforsamling for å instruere styret i den retning vi ønsker. Vi vil at Styrkeprøven AS skal følge idrettens regelverk, og vi støtter også CK Sogn fullt ut.

Styret i Styrkeprøven AS er etter aksjeloven pliktig til å avholde den ekstraordinære generalforsamlingen i løpet av en måned.

Klubbenes brev til Styrkeprøven AS krav om ekstraordinær generalforsamling ligger nederst i denne saken.

For IF Frøy og de tre andre eierklubbene handler dette om å handle i tråd med idrettens idealer og regelverk. Eller som leder Ninni Bjerkøy i Asker CK skriver på klubbens Facebook-side:

«Det handler om idrettens verdier og fellesskap. Det handler om hvem man ønsker å være og hav en ønsker å bli kjent for. Det handler om oss».

Se brevet til Styrkeprøven AS her.