Slik engasjerer IF Frøy seg i arbeidet med nasjonalpark

IF Frøy engasjerer seg sterkt i forbindelse med planene om å etablere nasjonalpark i Østmarka. I verste fall kan etablering av et slikt område få store konsekvenser for vår aktivitet i terrenget.

Toppbilde: IF Frøy og Østmarka hører sammen. Her et bilde fra Terrengsykkelrittet.
Foto © Sjur Melsaas

Det er Regjeringen som har besluttet av deler av Østmarka skal bli nasjonalpark, og statsforvalteren i Oslo og Viken er i gang med et omfattende utredningsarbeid. Kartene som er publisert over mulige områder for nasjonalparken viser at den kan bli liggende helt ned til boligområdene og i nærområdene hvor IF Frøy har store deler av vår virksomhet.

IF Frøy er opptatt av vern av og bærekraftig bruk av Østmarka, og er ikke prinsipielt imot at det etableres nasjonalpark. Det må imidlertid skje på en måte som ikke hindrer at marka brukes til organisert idrett – som sykling. Vi frykter at det kan skje, og den frykten forsterkes av atsykling  og i stor grad også annen idrett ikke blir invitert til å komme med våre synspunkter i planarbeidet. Vi har nærmest måttet drive detektivarbeid for å få vite hva som skjer.

Klubben har i mange år samarbeidet med alle som ønsker om for bruk og vern av Østmarka, og vil gjerne gjøre det også i fremtiden.

Dette gjør IF Frøy med tanke på planene om nasjonalpark:
 • Vi sendte i begynnelsen av januar en høringsuttalelse til statsforvalteren om planene.
 • Vi sendte i begynnelsen av mai innspill til Norsk institutt for naturforskning, som utarbeider en fagrapport om bruken av Østmarka.
 • Vi er i kontakt med Oslo Idrettskrets, Norges Cykleforbund og Region Øst i NCF.
 • Vi følger opp saken i Friluftslivets Samarbeidsutvalg i Østensjø, der Trude Elde representerer IF Frøy.
 • Vi vil i alle tilgjengelige kanaler informere våre medlemmer, lokalmiljø, idrettsorganisasjoner og politikere om vår aktivitet og hva den betyr for oss og for innbyggerne i Oslo.
 • Vi vurderer å gjennomføre en minikonferanse om temaet i høst – i samarbeid med OIK.
Dette er hovedpunkter i vårt ferske innspill om bruken av Østmarka:
 • IF Frøy er en av Norges største sykkelklubber, og har drevet sykkelsport i Oslo og områdene rundt siden 1928. Trening og ritt i Østmarka har IF Frøy drevet med i over 30 år.
 • Klubben kan på det meste ha over 400 utøvere og trenere i aktivitet i Østmarka samme kveld. Over 300 av disse er barn og ungdom.
 • Dissa barna og ungdommene har ingen andre steder hvor de kan drive sin idrett i Oslo.
 • Klubben er en stor arrangør av terrengsykkelritt i Oslo. I 2020 planlegges barneritt, ritt for mosjonister og for elite (blant annet Nordisk mesterskap i rundbane). Vi og Østmarka er derfor viktig for hele terrengsykkelsporten i Norge.
 • Vår konklusjon er at i det verste scenarioet med sterke begrensinger med hensyn til sykling vil en nasjonalpark bety slutten for terrengsykling som idrett i vår klubb (og i andre klubber som sokner til Østmarka).

Vår høringsuttalelse til statsforvalteren, innspill og følgeskriv til rapporten om bruk av Østmarka og lenke til statsforvalterens nettside finnes til høyre.

Styret svarer gjerne på spørsmål og tar i  mot gode innspill. Ta i så fall kontakt med styremedlem Jørn Michalsen via epost (klikk på knapp til høyre).