|

IF Frøy sertifisert som Rent Idrettslag

IF Frøy har fornyet sin sertifisering som Rent Idrettslag gjennom Antidoping Norge (ADNO).

Sertifiseringen gjelder for 2 år av gangen og styret med ledere har vært gjennom en prosess der vi har tatt stilling til, tenkt gjennom og fastsatt fire tiltak som skal spre gode holdninger, spre kunnskap om antidoping og således jobbe for et dopingfritt miljø i klubben. Styret og gruppeledere gjennomførte denne prosessen ved å samles på Teams der Anne-Mette Klokkerud og Henriette Handal ledet seminaret. Som konkret handlingsplan den neste to-års perioden skal vi gjøre følgende tiltak: 

  1. Oppfordre alle medlemmer til å gjennomføre «Ren utøver» som er et e-læringsprogram for idrettsutøvere (aktive utøvere er pålagt)
  2. Gjennomføre et foredrag om antidoping
  3. Publisere informasjon om antidoping på våre nettsider
  4. Merke draktene til klubben med Rent Idrettslag logo

Sportslig hilsen

Morten Winsnes
Leder IF Frøy 


Ønsker du å sertifisere deg som en ren utøver?

Alle våre eliteutøvere forplikter seg til å gå gjennom opplæringsprogrammet Ren utøver. 

Antidoping Norge

Hos Antidoping Norge finner du informasjon om antidoping, guider, regler, dopinglisten og masse andre råd og tips.