Ny smittevernveileder for idrettsklubber

Det åpnes gradvis opp med mer normal idrettsaktivitet og idrettsforbundet publiserte 11 mai ny smittevernveileder. NB! Oppdatert med anbefalinger fra NCF 22 mai.

Hva betyr det for oss som sykler på landevei og i marka? Ref ny veilleder: “Vi som Idrettslag/foreningen skal gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare. Basert på risikovurderingen skal vi utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning”

Vi skal ta hensyn til følgende:

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Fordi viruset finnes i for eksempel spytt og snørr hos personer som er smittet

Fra 18.05.20 har vi disse retningslinjene for IF Frøy:

Ved feltkjøring anbefaler NCF maksimalt 10 stk. med en meter avstand.

For andre grener der feltkjøring ikke er del av aktivitetsformen følges retningslinjene fra NIF og HDir i sin helhet.

«For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. For idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede der det er en ansvarlig arrangør som har/fører oversikt over hvem som er til stede».

Ved teknisk lagtempokjøring anbefaler NCF fortsatt å begrense feltstørrelsen til 4-6 stk. Ved lagtempotrening skal dette gjennomføres i faste grupper, bestående av de samme treningspartnerne.

Bruk sunn fornuft da meningen er å ikke spre dråper -jo høyere fart jo lenger avstand.

Følgende personer skal holdes borte fra trening:

  • Luftveissymptomer
  • Bekreftet covid-19.
  • Karantene pga. utenlandsopphold
  • Har hatt nærkontakter til en person med bekreftet covid-19

Du vil få nærmere beskjed fra din gruppeleder hva gjelder tilbud om fellestreninger fremover. Smittevernstiltak for Frøy Kidz er nærmere beskrevet her: https://froy.no/kids/informasjon

Sportslig hilsen

Styret IF Frøy