Vil du bidra til å gjøre nettsiden enda bedre?

Vi ønsker å gjøre Frøys nettside froy.no enda bedre og enklere å finne fram i. Vi du bidra i det arbeidet?

Frøyforside liste
På froy.no skal medlemmene enkelt finne mest mulig informasjon om alt de trenger for å få størst mulig glede av medlemsskapet.

Både i den ferske medlemsundersøkelsen som er gjennomført og på fellesmøtet for alle seniorryttere nylig i klubben kom det fram behov for å gjøre noen endringer på hjemmesiden. Siden har masse innhold, men det kan være vanskelig å finne det for den som ikke er kjent.

Mange formål

Frøys nettside skal både bringe nyheter og reportasjer om det som skjer i klubben, men er også en informasjonskanal hvor medlemmene kan finne mest mulig om det de trenger å vite for å få full glede av medlemskapet. I tillegg skal også kunne brukes av andre sykkelinteresserte, medier og offentluige instanser som er på jakt etter informasjon om klubben.

Hurtigarbeidende komite

På møtet var det enighet om å sette ned en en hurtigarbeidende liten gruppe som kan utarbeide forslag. Vi ser for oss at den skal ha avsluttet sitt arbeid i løpet av en måned eller to. Har  du lyst til å bli med i det arbeidet, er det fint om du gir beskjed.

Erfaring fra webarbeid er ingen ulempe, men vi ønsker også bidragsytere som ikke kan noe om nettpublisering, og som derfor ser arbeidet utelukkende fra brukernes side.

Send en epost via lenken til høyre om du vil være med. Husk å oppgi navn, telefonnummer og epostadresse

Relatert innhold