|

Påmelding av nye barn til Frøy Kids 6-9 år

Frøy’s terrengsykkelgruppe for barn, Frøy Kids, starter treningen i slutten av april. Det er noen ledige plasser, og disse forbeholdes i første omgang søsken/barn/barnebarn av Frøy-medlemmer (registrert medlemskap per 1/1-15). Etter 1. april er det «førstemann til mølla» for andre.

Frøy Kids er populært, og det er kjempegøy! I fjor var det så mange barn som hadde lyst til å være med å sykle i terrenget at vi måtte sette inntaksstopp underveis i sesongen. Det er veldig hyggelig at mange barn har lyst til å sykle, men vi må samtidig sørge for at vi ikke tar inn flere barn enn det vi mener vi har kapasitet til å håndtere på en god og sikker måte.

Frist for å melde på nye søsken/barn/barnebarn av Frøy-medlemmer er satt til 1. april. Etter 1. april åpnes det for nye eksterne barn (altså andre enn søsken/barn/barnebarn av Frøy-medlemmer). Her blir det «førstemann til mølla». Påmelding av nye barn til Frøy Kids 6-9 år gjøres ved å sende en e-post til froykids6-9@froy.no. Oppgi navn på barnet, fødselsdato, navn på foresatte, e-postadresse og telefonnummer. Hvis dere får bekreftet at barnet får plass, må i tillegg barnet meldes inn i klubben etter vanlige rutiner, se froy.no.

Merk at fjorårets aktive trenger ikke melde seg på på nytt.

Frøy Kids trener mandager kl 18 – 19.30 fra parkeringsplassen på Haraløkka.