|

Verneplan for Østmarka tar vare på syklistenes behov

Terrengsykkelrittet nevnes spesielt i verneplanen som et tillatt arrangement . Bildet er fra rittet i 2022 og viser klubbens egen Dagfinn Bang-Johansen foran Nils Ole Madsen fra Eiker CK. Foto: Tobias Strøm

IF Frøy er fornøyd med at klubben og andre idrettsorganisasjoner er hørt i planen for nasjonalpark og friluftslivområde i Østmarka. Den ble vedtatt i statsråd i dag 10. november, og gir muligheter for at kommende generasjoner med beboere rundt marka skal kunne drive med idrett og friluftsliv.

IF Frøy, som er Norges største sykkelklubb med tilhold i Oslo sørøst, har brukt mye tid på å sørge for at en nasjonalpark og friluftlivsområde Østmarka ikke skal vanskeliggjøre sykling og annen idrett og friluftsaktivitet. Det er gledelig at det arbeidet har gitt resultater.

– Sammen med Oslo Idrettskrets, NOTS og andre friluftsorganisasjoner har vi dokumentert hva Østmarka betyr for de som sokner til den, og hvilke negative konsekvenser for folkehelse og livsvilkår de store begrensningene som lå i det opprinnelige forslaget ville fått, sier Morten Forland, som er leder i IF Frøy.

Blant de positive endringene i det endelige verneplanen rekker Forland fram:

  • Sykling på sti er er tillatt både med vanlig sykkel og elsykkel.
  • Organisert trening er tillatt uten søknad.
  • Sykling på islagte vann er tillatt.
  • Terrengsykkelrittet, som er et tradisjonsrikt maratonritt på sykkel, gis spesiell tillatelse til å gjennomføres i dagens trase.
  • Bare arrangement som gir varig skade på verneverdiene krever søknad.

– Nasjonalparken i Østmarka er annerledes fra alle andre fordi den ligger nært Norges desidert største byregion. Det er positivt at dette er tatt hensyn til i planen. Vi er selvsagt avhengig av at forvaltningen av parken skjer i tråd med reglene og intensjon i planen, men det regner vi med skjer. 

Vi gleder oss til å fortsatt skape gode sykkel-og friluftsopplevelser for våre barn, unge og voksne medlemmer i Østmarka i generasjonene som kommer, sier Frøy-leder Morten Forland.

Han takker alle i klubben som har bidratt i arbeidet med kompetanse, innspill til klubben og egne høringsuttalelser. Dette engasjementet har vært avgjørende for et godt resultat.

Se pressemeldingen IF Frøy sendte ut i dag her.

Les mer om verneplanen og regelverket her.