Treningssamling i Ytre Enebakk

Hele 32 barn fra 10-12-årsgruppa var lørdag 18.april på treningssamling i Ytre Enebakk. I løypene rundt klubbhuset til Driv IL ble det kjørt to gode teknikkøkter i flott vårvær. Mellom øktene var det tid for mer læring. Temaet var «skikk og bruk på stisykkel». Hensikten er å lære Frøy-barna god oppførsel i forhold til andre brukergrupper i marka, i forhold til konkurrenter på sykkelritt og i forhold til miljøet på treninger.

Temaene det ble snakket om er kort oppsummert under.

 • Skikk og bruk på sykkel i skogen:
  • Ta hensyn!
  • Brems alltid ned til gangfart når du skal passere andre brukere av marka.
  • Når vi stopper går vi inn i siden så andre brukere av marka greit kommer forbi.
  • Trenerne planlegger høyfarts-økter på steder hvor det er få fotgjengere.
 • Skikk og bruk på sykkelritt:
  • Gjennomgang av skrevne og uskrevne regler, bl.a hvordan man oppfører seg på start, hvordan man passerer hverandre og hvordan takle tekniske problemer eller skader.

Avslutningsvis var det gruppearbeid hvor barna diskuterte oppførsel på trening. Resultatet av gruppearbeidet ble 5 trivselsregler for 10-12årsgruppa som vi ser på plakaten på bildet.

 • Være hyggelige mot hverandre
 • Gi hverandre oppmuntrende kommentarer og skryt
 • Spørre om det går bra når noen tryner eller skader seg
 • Følge med når treneren snakker

Vise hensyn