| |

Sliter du med kontingenter og avgifter for barna?

Ingen barn og ungdom skal måtte slutte med sykling på grunn av manglende betaling av treningsavgifter eller medlemskontingent. Foto: Tobias Strøm

Foreldre som sliter med å betale medlemskontingent og treningsavgift til barna? Nå kan du få hjelp.

IF Frøy har lave kontingenter for barn og ungdom sammenlignet med mange andre idrettslag. Det betyr ikke at de velges bort dersom familien har det økonomisk tungt.

Østensjø bydel har en pott for å dekke slike situasjoner. Her kan klubben søke om støtte på vegne av foreldre til barn og ungdom.

Slik går du fra om du ønsker slik støtte:

  • Send en epost til daglig leder på epost froy@froy.no. Kom med en kort beskrivelse om situasjonen om hvor mye det er snakk om.
  • Daglig leder søker bydelen om støtte. Normalt kommer svar i kort tid.
  • Summen overføres klubben, som bruker den til å dekke kontingent og/eller treningsavgift.
  • Barnet det gjelder kan trene som ordinært hele tiden.

Det er viktig å presisere at de eneste som kjenner identiteten til søkeren og deres barn er daglig leder i klubben og medlemsansavarlig som registrerer betalingen i medlemssystemet. De har taushetsplikt. Heller ikke saksbehandlerne i bydelen vet hvem søknaden gjelder.

IF Frøy håper de som har behov benytter seg av ordningen, slik at alle barn og ungdom som ønsker det kan oppleve sykkelglede i klubben.