Referat fra møtet til terrenggruppa

Her finner du referat fra møtet i gruppe terreng senior 11. februar

16 fremmøtte.

1. Hva har fungert og ikke

Oppmøte har variert, men har typisk vært mellom 10 og 20.

Intervalltreningene har fungert best. Det er effektiv trening som det er vanskeligere å gjøre like godt alene. Det blir som regel noen rundt samme nivå å jage eller kjøre med for å presse seg, og vi samles igjen naturlig.

Harde og halvharde langturer på grus har ikke fungert så bra. Det blir for store nivåforskjeller. Tilsvarende stiturer har vi ikke hatt, men de ville antageligvis fungert minst like middels.

Rolige turer på lørdager har fungert bedre.

Samlingene på Hatten har vært en suksess.

2. Hva vil vi gjøre i 2013

Treningsmessig fokuserer vi i 2013 på det enkle.

Intervaller er mest populære, det er effektiv trening, og de er lette å tilpasse forskjellige nivå. Derfor blir mandag og onsdag intervaller som veksler mellom sti og grus. Vi beholder rolige turer lørdag eller søndag.

Det må være så klart som mulig på forhånd hva som skal skje, og vi bør bli flinkere til å avslutte treningene ordentlig.

Mulige intervaller

 • Milorgløypa
 • Gressintervaller på Ekeberg
 • Haukåsen
 • Vannverket
 • Rittløyper som er kompakte, som Skullerud eller Odden

Noen stiintervaller kan suppleres med en mulighet for å trene teknikk med en trener. Det bør skje i samme område, slik at det fortsatt er fellestrening.

Vi snakket litt om rekruttering, og hvordan få flere på trening. Det er ikke dårlig oppmøte, men interessen er fortsatt større enn hvor mange som møter. For å gjøre terrengsykling litt mer tilgjengelig, blir det 2-3 annonserte nybegynnerdager, med et opplegg for å løfte nybegynnere fra helt uøvd til nesten helt uøvd.

Vi vil også koordinere med jentegruppa som Trude organiserer.

3. Andre aktiviteter

Vi var innom noen andre punkter:

 • Vi bør bruke Frøy-teltet mer på ritt.
 • Vi planlegger en felles transport til og fra Grenserittet.
 • Vi kommer til å undersøke mulighet for å bytte langetjenester med noen i landeveisgruppene.
 • Alle treninger skal ha en som sjekker om det er noen nye på trening.
 • Vi vil undersøke om det er mulig med mekkekurs med Aslak. Det er aktuelt både med rittmekking og mer detaljert mekking
 • Vidar orienterte om at Frøy ønsker å bygge en rundbaneløype. Denne er det planen å bruke i en NM-søknad for 2015. Det vil være et skikkelig løft ikke bare for Frøy, men for terrengsykling i Oslo.
4. Valg og hyllest

Gruppa valgte en komite/gruppe som består av: Øyvin Wormnæs (koordinator/kontakt), Petter Stiland (løyper mm), Sander Tufte, Sveinung Flaathen, Liv Runa Strømsheim, Thomas Fjeldberg. Løypemerking blir gjort av en gruppe på ca 20 personer som er ansvarlig for løypemerking på Frøys ritt i Østmarka. Det teller da som den obligatoriske dugnaden for denne gruppen.

Til sist ble det overrakt en gave til Gunnar, som takk for arbeidet han har gjort for terreng senior i Frøy. Han fikk en todelt gave. Den ene delen var to flaskestativ av type King Cage Titanium, for å sikre at han har en representativt utstyrt sykkel. Den andre delen var et bidrag til ny hjelm, så han kan kassere sin litt mindre representative. Sistnevnte har vært i bruk i noe tid.