Østmarkas Venner til angrep på terrengsykling

I en høringsuttalelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus går Østmarkas venner til kraftig angrep på terrengsykling i marka generelt og rittene IF Frøy arrangerer spesielt. Leder Jørn Michalsen i Frøy tar avstand fra påstandene fra organisasjonen.

Toppbilde: POSITIV AKTIVITET: Terrengsykling i Østmarka bidrar til å bevare den, ikke ødelegge den, mener IF Frøy. Bildet er fra Skullerudrittet i fjor. Foto: Snorre Veggan
Foto © Snorre Veggan

I uttalelsen hevder Østmarkas venner at terrengritt i Østmarka og annen sykling fører til store konflikter og varige skader på terrenget og dyrelivet. Organisasjonen mener at sykling ikke kan betegnes som allment friluftsliv – og at det i marka bare er aktiviteter som tradisjonelt har vært endel av virksomheten til Turistforeningen og Skiforeningen som omfattes av det begrepet.

Østmarka Venner hevder også at klubbene som organiserer sykling i marka ikke er opptatt av skånsomt bruk. Organisasjonen krever godkjenningsprosesser for ritt og annen sykling som i realiteten er et forbud. Du kan lese uttalelse ved å klikke på lenke til høyre.

Oppgitt og oppbrakt
– Holdningen Østmarkas Venner viser til en positiv aktivitet som terrengsykling, gjør meg oppgitt. At IF Frøy(uten at  navnet nevnes) anklages for å være en useriøs klubb som ikke er opptatt av å bevare marka, gjør meg oppbrakt, sier IF Frøys leder Jørn Michalsen.

Han påpeker at klubben er opptatt av samarbeid med andre organisasjoner for å bevare marka og unngå konflikter mellom brukerne. I høst deltok klubben i en samarbeidsmøte med andre brukerorganisasjoner (deriblant Østmarkas Venner) i regi av Oslo og Omlands Friluftsråd.

– Vi synes det er synd at Østmarkas Venner ser ut til å velge konflikt i stedet for samarbeid. Om foreningen ønsker å bevare marka, burde det vært opptatt av at flest mulig tar den i bruk, ikke at den aktiviteten de selv driver, skal ha eksklusivitet. Syklister er også Østmarkas venner, sier Jørn Michalsen.

Positiv aktivitet
IF Frøy aktiviserer mange syklister i terrenget hele sommeren, og ikke minst barn i alderen fram fem år og oppover opplever naturglede og sykkelglede gjennom klubbens aktivitet.  Klubben bidrar til at mange oppdager marka, og bidrar på den måten til at den bevares. Klubben sørger også for å bevisstgjøre syklistene om å bruke stiene og skogsveiene  i samspill med andre brukere.  Klubbens medlemmer bidrar  til vedlikehold av klopper, og bygger nye klopper der det er nødvendig (i samarbeid med og godkjennelse fra kommunen). IF Frøy er sitt ansvar bevisst i forhold til slitasje på stinettet og endrer derfor rittraseer med jevne mellomrom for å la slitte områder få hvile.

Klubben skammer seg heller ikke over å arrangere flere ritt i marka – ritt som omfatter syklister fra de aller yngste til de beste i landet. Terrengsykling er en sport i fremgang i Norge, og neste år skal VM arrangeres i landet. Det er absurd om denne idretten ikke skal kunne utøves i Oslo, og Østmarka tåler fint belastningen de fører med seg.

Frøy er friluftstradisjon
– Når Østmarkas Venner hevder det bare er deres medlemmer og medlemmene i Turistforeningen og Skiforeningen som bruker marka slik den bør brukes, er det rent vrøvl. IF Frøys medlemmer har vært venner av Østmarka i 85 år, og har brukt den til fritidsaktivitet på sykkel, beina og ski siden 1928, påpeker Michalsen.

Også flere andre har reagert på holdningen til Østmarkas Venner. Blant annet har Oslo Cyklekrets sendt et brev til Fylkesmannen der kretsen sier seg sterkt uenig med uttalelsen fra ØV. Du kan lese brevet ved å klikke på lenke til høyre.