|

Medlemmene godt fornøyd med tilbudet i IF Frøy

– Åtte av ti medlemmer er enten svært fornøyd eller ganske fornøyd. Det er et meget godt resultat for en slik undersøkelse.

Det sier Selma Lie hos Nye Stier. Hun har analysert undersøkelsen som fagperson.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 599 medlemmer fra 15 år og oppover. Svarprosenten var på over 33 prosent, noe som gjør at den er representativ. Vi ser også at svarene fordeler seg i samsvar med medlemstall med hensyn til kjønn, alder og gruppetilhørighet.

– På noen av spørsmålene var de det også mulighet til å gi åpne svar. De var i overveldende grad positive. Styret i klubben bør se på alle svarene og vurdere hva de har å si for driften.

Morten Forland

IF Frøys leder Morten Forland er veldig glad for resultatet i spørreundersøkelsen.

– Det er viktig for oss som leder klubben å vite at vi gjør mye rett. Samtidig må vi sørge for at vi også korrigerer der det er viktig. Som idrettslag vet vi at ønskene og behovene hos våre medlemmer kan endres seg, og da må klubben følge med i utviklingen, sier Forland.

Han legger til at undersøkelsen også gir signaler om hva som skal til for å tiltrekke seg nye grupper av syklister.

– Undersøkelsen gir inspirasjon til videre jobbing. Jeg vil også takke alle trenere, ledere, rittfunksjonærer og andre som legger ned en stor innsats i Norges største sykkelklubb. De kan være stolte over jobben de gjør, påpeker IF Frøy-lederen.

Undersøkelsen hadde også spørsmål  om våre samarbeidspartnere, spesielt Sørensen Sykler/Sørensen sport. Resultatene vil bli brukt for å utvikle samarbeidet, og er presentert for ledelsen der.

– Samarbeidet med Sørensen er viktig for våre medlemmer, og vi er derfor glad for at de aller fleste tilbakemeldingene var positive også her, sier Morten Forland.