Les referatet fra årsmøtet 2018

Vidar Handal og Geir Westgaard er tildelt IF Frøy sitt forjenestemerke.

Toppbilde: Referat årsmøte 2018

Vidar Handal og Geir Westgaard som begge trer ut av IF Frøy sitt styre etter å ha sittet der i henholdsvis 6. og 8. år ble tildelt IF Frøy sitt fortjenestemerke med halv forgylt krans under klubbens årsmøte 14. mars. Haakon Selje, og Celine Solheim som også trer ut av styret ble sammen med gruppeledere for klubben mange treningsfellesskaper – Hans Ivar Aalerud, Morten R. Andersen, Terje Hullstein, Jan Bodin, Geir Tresselt, Trond Larsen, Arild Busengdal, og Morten Nilsen tildelt blomster.

Kvelden ble avsluttes med at nyvalg leder Morten Winsnes sa noen ord om at han som leder vil fokusere på at IF Frøy som organisasjon kommuniserer godt, at vi benytter digitale medier der dette er mulig, og at vi bør strømlinjeformer vår organisasjon slik at denne blir mest mulig effektiv. Morten sier til slutt at han håper vi i IF Frøy kan samle oss om det sportslige at vi sammen kan «kjøre på»

Du kan lese hele referatet via lenken til høyre.

Relatert innhold