Morten Winsnes ny leder i Frøy!

IF Frøys årlige årsmøte ble avholdt på Idrettens Hus onsdag 14. Mars, og det ble kommentert at vi kanskje burde legge opp til nytt draktdesign hvert år, for å booste antallet oppmøtte, som dessverre var betydelig svekket i forhold til fjorårets møte.

Årsberetningene fra de ulike gruppene i klubben vitner om at 2017 har vært et aktivt år for klubben, med mange personer i sving, både på trening, i konkurranser og ikke minst som dugnadsdeltagere i våre egne arrangement.

Det sittende styret ønsket samtidig å minne om viktigheten av at alle klubbens medlemmer bidrar inn i klubben, og stiller på dugnad, for at vi skal kunne ha et tilsvarende aktivitetsnivå for fremtiden, samt at klubben skal fortsette med en solid og sunn økonomi.

Som et resultat av et tidkrevende og godt arbeid har styret inngått samarbeidsavtaler med 2 hovedsponsorer for de kommende årene. Og vi er stolte av å inkludere Muncitori Bemanning, Skullerud Park og Sørensen Sykler i vårt arbeid for å utvikle sykkelsatsingen i Oslo Øst.

Som seg hør og bør ble det delt ut blomster til gruppeledere, ressursspersoner og trenere. Årsmøte delte også ut klubbens fortjenestemedalje i halv forgylt krans til hhv Vidar Handal og Geir Westgaard for deres arbeid i styre over mange år.

Amund Røsås varslet for en tid tilbake at han måtte tre ned fra jobben som leder for styret, og vi er veldige heldige som får en ny leder i kraft av Morten Winsnes. Han vil fortsette arbeidet med det nye styret for å strømlinjeforme klubben og bedre forutsetningene for gode sykkelopplevelser for alle klubbens medlemmer.

Vi ønsker ham og det nye styret lykke til i veien videre!

Det nye styret består av:

Leder Morten Winsnes
Nestleder Trude D. Elde
Sekretær Arne Hansen
Kasserer Pål Olsen
Leder, tandemgruppe Amund Røsås
Leder, landeveiskomite Gunnar Landa
Leder, terrengkomite Nina Malme Guldbrandsen
Leder, rekrutteringskomite Henriette Elvrum Handal
Materialforvalter Christin Becker