Klubbene i Oslo overtar eierskapet i Styrkeprøven

Den store Styrkeprøven skal i fremtiden organiseres som et aksjeselskap, der klubbene i Oslo inviteres til å bli eiere. Det avgjorde årsmøtet i OCK tirsdag kveld. Ivar Kjellhov ble gjenvalgt som leder i kretsen på samme møte.

Toppbilde: Styrkeprøven er Norges største landeveisritt, med nesten 9000 deltakere fordelt på fem startsteder i 2012. Nå skal rittet organiseres som et aksjeselskap.
Foto © Foto: styrkeproven.no
Ivarock
Ivar Kjellhov, leder i Oslo Cyklekrets
Foto © Bjørn Grønlien

Den store Styrkeprøven, med turritt fra Trondheim, Dombås, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll, er et at de sterkeste og mest tradisjonsrike arrangementene i sykkel-Norge, og hadde i 2012 over 9.000 deltakere. Rittet er eid og drevet av Oslo Cyklekrets. Nå skal denne kretsen i løpet av 2013 bli del av en region, hvor også Akershus og Østfold skal være med.

Klubbsamarbeid

Det siste året har det derfor vært en diskusjon om hvordan Styrkeprøven skal organiseres. Sportsklubben Rye har med støtte fra Frøy, Bærum, Follo og Asker utarbeidet et forslag om at klubbene i den nåværende kretsen skal etablere et aksjeselskap som skal eie og utvikle Styrkeprøven.

På årsmøtet tirsdag kveld fikk dette forslaget stort flertall. Alternativet til slutt var et forslag fra deler av kretsstyret om at Styrkeprøven i sin helhet skulle eies av et aksjeselskap med den nye Region øst som eneeier.

Utvikling av sykkelsporten

De fem store klubbene i Oslo mener Styrkeprøven best utvikles ved at klubbene er eiere og går inn med kapital. Forslaget som ble vedtatt innebærer også at kapitalen som i dag finnes i OCK, skal styres av en stiftelse og brukes til prosjekter som kan utvikle sykkelsporten i Oslo.

Egenkapitalen i det nye selskapet vil bli på minst 1.8 millioner kroner, pluss ca 600.000 kroner i eiendeler som biler, rittkontor, gjerder og annet rittutstyr. Klubbene inviteres nå til å tegne andeler. I forslaget var minste andel satt til 100.000 kroner, men etter diskusjoner på årsmøtet, er det nå satt ned til 20.000 kroner, slik at også de små klubbene skal kunne tegne seg.

Fornøyd klubbleder

– Jeg tror vedtaket i OCK er godt både for Frøy og for sykkelsporten i Oslo. Styret i klubben har vedtatt å stemme for forslaget, og er positiv til at klubben går inn i det nye selskapet med et betydelig beløp. Klubben vil innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å diskutere denne saken, sier leder Jørn Michalsen i IF Frøy.

Dette årsmøtet vil bli avviklet så raskt det er mulig praktisk og etter tidsfristene i klubbens lov. Det må også først komme et konkret forslag fra kretsstyret om hvordan etableringen av aksjeselskapet skal skje.

Sykkelbyen Oslo

– Årsmøtet i kretsen var godt besøkt og holdt i en positivt ånd. Jeg er også fornøyd med at de fem store klubbene i kretsen har samarbeidet så godt i en sak som er veldig viktig for sykkelsporten i Oslo. Jeg håoer vi kan utvikle det samarbeidet med tanke på at Oslo skal bli Norges beste sykkelby, påpeker Jørn Michalsen.

På årsmøtet tirsdag ble Ivar Kjellhov fra IF Frøy gjenvalgt som leder. Jørn Michalsen ble valgt som medlem av valgkomiteen.

Relatert innhold