|

Jørn Michalsen engasjert som daglig leder

Leder Morten Forland (til venstre) og daglig leder Jørn Michalsen gleder seg til å utvikle IF Frøy videre, sammen med klubbens mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer.

Styret i IF Frøy engasjerte 6. april Jørn Michalsen som daglig leder på deltid fram til 31.12.2023.

Årsmøtet i IF Frøy 23. mars vedtok etter forslag fra valgkomiteen at IF Frøy skal engasjere en daglig leder. Bakgrunnen er at klubben er så stor og med så mangfoldig aktivitet at det er vanskelig å drifte den på en forsvarlig måte med bare frivillige tillitsvalgte.

– Jeg ser fram til at klubben nå følger etter mange andre sykkelklubber og andre store idrettslag og får en administrativ ressurs som kan bidra til å drive og utvikle IF Frøy. Det vil gi bedre kontinuitet i vårt arbeid, og gjør det mulig å være tillitsvalgt med en forsvarlig arbeidsmengde Vi ser at stadig flere oppgaver må gjøre på dagtid, sier nyvalgt leder Morten Forland.

-Jørn har en unik erfaring og kunnskap om hva som skjer rundt klubben og vi kunne ikke funnet en bedre daglig leder, fortsetter Forland.

Han legger til at det frivillige arbeidet som over hundre tillitsvalgte, trener og ledere i de forskjellige gruppene fortsatt vil være bærebjelken i Norges største sykkelklubb.

Jørn har vært tillitsvalgt i IF Frøy siden 2008. Han har vært klubbens leder i fem år, og har også vært nestleder og sekretær. De siste årene har han vært leder i klubbens ritt- og arrangementskomite. Han vil fortsatt ha ansvaret for denne viktige delen av klubbens drift.

Jørn har også vært leder i Region Øst fra den ble etablert i 2013 til 2020, har vært leder i Mastersutvalget og medlem i grenutvalg bane i NCF.  Han var også styremedlem i aksjeselskapet som bygger velodrom i Asker i fire år, og kjenner idretten lokalt godt også gjennom å ha sittet i arbeidsutvalget i Idrettens samarbeidsutvalg i Østensjø i en årrekke.

– I 2022 er det 50 år siden jeg hadde mine første verv i norsk idrett, og jeg ser fram til nå å kunne jobbe administrativt innenfor et stort idrettslag. Jeg håper IF Frøys beslutning om å engasjere en daglig leder kan bidra til enda mer sykkelglede for barn, ungdom og voksne i alle aldre i vårt område, sier Jørn Michalsen.