Intet sykkelforbud i Østmarka

Nå er det også formelt klart at det ikke legges begrensninger med hensyn til terrengsykling i Østmarka.

Toppbilde: IF Frøy kan ønske velkommen til tørre og fine løyper i Skullerudrittet 2013.
Foto © Haakon Selje

Etter massive protester har Fylkesmannen i Oslo og Akershus trukket forslaget om å innføre begrensinger på sykling blant annet i Østmarka. Sammen med våre venner i NOTS (Norsk organisasjon for Terrengsykling), har IF Frøy ledet an i kampen mot det meningsløse forbudet.

Det er osloby.no som nå kan fortelle at Fylkesmannen har snudd, og trekker forslaget om sykkelforbud på enkelte blåmerkede stier.

En fornuftig snuoperasjon

– Jeg er veldig glad for at Fylkesmannen har tatt til fornuft, og håper vi i fremtiden kan bruke klubbens tid og ressurser på å skape sykkelglede og gode naturopplevelser i Østmarka og de andre markene i Oslo, sier Jørn Michalsen, som er leder i IF Frøy.

Frøy organiserer flere hundre terrengsyklister fra fire til 70 år, som flere ganger i uka bruker stiene i Østmarka. Klubben er også arrangør av alle stirittene i Østmarka.

– Vi er klar over at ritt kan skape midlertidig slitasje , men vet også at arbeidet som legges ned av klubben og andre entusiaster bedrer tilgjengeligheten i marka også for andre brukere, sier Michalsen.

Han takker mange gode krefter i Frøy som har bidratt til vedtaket, og spesielt Vidar Handal, Trude Dombestein Elde og Øyvin Wormnæs.

Godord for klopper

Frøy-leder viser også til kloppene som er lagt i Østmarka i traseen til Terrengsykkelrittet. Dette arbeidet er skjedd i regi av Fri Flyt med bidrag fra medlemmer i Frøy og andre stisyklister.

–  Det er kommet mange godord for den jobben, både fra Oslo kommune og fra andre markabrukere. Dette viser at syklistene bidrar til å verne marka, sier Michalsen.

– Fylkesmannen sier at det må søkes om tillatelse for å arrangere ritt i Østmarka. Det lever IF Frøy godt med. Det sykles ikke en meter ritt hverken i terrenget eller på landevei i vår regi uten at alle nødvendige tillatelser er hentet inn. For terrengrittene har vi et veldig godt samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune. Vi ser fram til å fortsette det samarbeidet, sier Frøy-lederen.

Syklistene er ikke truslene

Han er klar over at enkelte krefter i Østmarkas Venner og Oslo og Akershus-avdelingen av Naturvernforbundet fortsatt ønsker sykkelforbud i deler av Østmarka. Til disse har han følgende beskjed:

– Østmarka er under sterkt press, og vi risikerer at marka gradvis forsvinner. Men truslene kommer ikke fra syklistene og andre brukere, det er blokker og asfalt som kan ødelegge naturen. For meg er det ufattelig at de som sier de er venner av marka og hevder de vil verne naturen, slåss mot dem som faktisk bruker den. Vi må kjempe sammen for å bevare naturopplevelsene. IF Frøy vil samarbeide med alle som har samme mål.

UBCOstmarkaliste
IF Frøy er veldg glad for at Christoffer Ånensen (8) fortsatt skal ha full sykkelglede i Østmarka. Bildet er fra United Bakeries Cup 8. mai 2013.
Foto © Haakon Selje