|

IF Frøy ønsker ikke nasjonalpark i Østmarka

Mange hundre barn og unge i IF Frøy bruker Østmarka hele sommeren for sunt og bærekraftig friluftsliv på sykkel. Foto: Tobias Strøm

IF Frøy sier nei til planene om nasjonalpark i Østmarka. Norges største sykkelklubb mener dagens Markalov fungerer utmerket både for vern av marka og for å sikre fornuftig bruk til friluftsliv og idrett.

Klubben, som har vært en aktiv og samfunnsengasjert aktør i Oslo Øst siden 1928, er kritisk til at de negative konsekvensene en nasjonalpark kan få for millioner av innbyggere i mange generasjoner ikke er seriøst utredet. Vi frykter også at en nasjonalpark i Østmarka på sikt kan bety slutten på klubben terrengsykkelvirksomhet.

Følgende vedtak ble fattet av klubbens styre 7. desember 2022:

  • IF Frøy sier nei til nasjonalpark i Østmarka. Vi mener dagens Markalov fungerer utmerket både for vern av marka og befolkningens behov for å bruke Østmarka til friluftsliv og idrett.
  • IF Frøy er sterkt bekymret for de negative konsekvensene en nasjonalpark vil ha for nesten en millioner mennesker mulighet til å bruke marka uten rigide restriksjoner – i mange generasjoner fremover. Dette kan gå ut over folkehelse, livskvalitet og mulighet til å drive idrett.
  • IF Frøy er sterk kritisk til at en nasjonalpark presses igjennom uten at de negative konsekvensene er utredet grundig. Vi forutsetter at Statsforvalteren blir pålagt å gjennomføre en seriøs, omfattende og grundig konsekvensanalyse.
  • Vi forutsetter også at politiske partier både i kommunene rundt Østmarka og på nasjonalt plan og politikere i kommunestyrer, storting og i regjeringsapparatet faktisk setter seg inn i hva en nasjonalpark vil betyr for befolkningen de skal tjene før de tar en avgjørelse som vil ha konsekvenser i hundrevis av år.
  • Norges største sykkelklubb er redd for de dramatiske konsekvensene en nasjonalpark kan få for vår virksomhet og vår idrett. I ytterste konsekvens kan det bety slutten for klubbens terrengsykkelvirksomhet.
  • Dersom en nasjonalpark likevel blir gjennomført er det avgjørende at omfanget av parken reduseres vesentlig. Hele området nordvest for kraftlinjen forbi Skjelbreia bør som en start fjernes.
  • En nasjonalpark må ha et regelverk som ikke begrenser sykling og annen idrett mer enn i dag, og det må ikke være mulig med stadige omkamper for å skape mer rigide regler. Samtidig må det legges opp til en forvaltning som er ubyråkratisk.
  • IF Frøy vil samarbeide med alle naturlige organisasjoner og andre for å sikre en fornuftig bruk av Marka også i fremtiden, og vil sende inn en grundig høringsuttalelse innen fristen 15. januar. Vi vil nå og i fremtiden jobbe for en bærekraftig og fornuftig bruk av Østmarka, slik vi alltid har gjort.