| |

Innkalling til årsmøte 2023 i IF Frøy

Terje Hullstein har deltatt på utallige sykkelritt for IF Frøy. I mai 2022 sørget han for sikre forhold for små syklister under Holmenkollen sykkelfestival. Foto: Tobias Strøm

Det innkalles til årsmøte i IF Frøy torsdag 23. mars 2023 klokken 18.00. Årsmøtet holdes på Skullerudstua, General Ruges vei 106, 0694 Oslo.

DAGSORDEN

1. Konstituering, valg av dirigent og referent og to personer til å signere protokollen

2. Årsberetning fra styre og komiteer

3. Regnskap og kontrollutvalgets beretning

4. Innkomne forslag

5. Fastsette kontingent og treningsavgifter

6. Vedta budsjett

7. Valg

9. Tildeling av hedersbevisninger

Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest torsdag 9. mars 2023. Forslagene sendes pr e-post til styret på epostadressen froy@froy.no.

Årsberetning, regnskap, budsjettforslag og øvrige sakspapirer til møtet blir publisert på klubbens nettside senest en uke før årsmøtet.

Det blir enkel servering under møtet.

På vegne av styret i IF Frøy
Morten Forland
leder

Se innkallingen som pdf her.