|

Nyttårshilsen fra styret i IF Frøy

IF Frøy har nesten 300 barn og ungdommer – og veldig mange trenere og ledere som hjelper til med å skape aktivitet for de yngste. Foto: Tobias Strøm

Styret i IF Frøy ønsker alle medlemmer, foresatte, trenere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere av alle slag en god romjulstid – og et godt 2023!

2022 har vært et vanskelig år på mange områder – både i verden rundt oss og idretten. Mange idrettslag – inkludert sykkelklubber – sliter med fallende medlemstall, lavere aktivitet og svak økonomi.  Som vi har sett i medieoppslaget gjelder det spesielt den delen av Oslo vi holder til i.

Som klubb kan IF Frøy være stolt over at vi i stor grad kan se tilbake til et meget godt 2022, og at vi er godt rigget til å skape sykkelglede for mange også neste år og i årene etter det. Vi har hatt høy aktivitet på veldig mange områder. Spesielt er gleden de minste i Frøy Kids viser smittende på alle andre. Vi har økende medlemstall, og en solid økonomi. Vi har også markert oss som en av Norges største rittarrangører, med konkurranser i flere grener, alle aldersgrupper og på mange nivåer.

Vi går inn i 2023 med ønske om å bygge videre på dette, slik at vi fortsatt ikke bare skal være Norges største, men også en av de beste sykkelklubbene. Våre medlemmer har alle sin egen grunn til å være en del av IF Frøy – og styret håper vi skal klare å legge til rette for at dine ønsker som Frøy-medlem blir oppfylt.

Det krever også at du som medlem vet at du er en del av et fellesskap, der vi sammen skaper den gode klubben.  Alle må bidra – mye eller litt. IF Frøy er kjent for godt samhold på tvers av alder, nivå, sykkelgren og kjønn. Helt siden starten i 1928 har klubben lagt vekt på at den har plass til alle, også de som kanskje ikke fant seg til rette andre steder. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være når vi nå nærmer oss hundreårsjubileet.

Vi som leder klubben lover å jobbe enda hardere for medlemmer. Ett av tiltakene er at vi jevnlig (men ikke for ofte) vil sende nyhetsbrev med viktig, spennende og morsom informasjon. Det første kommer ikke langt ut på nyåret.

Styret ønsker å rette en takk til alle våre medlemmer. En spesiell hilsen går til alle som gjør en ekstra innsats – som alle trenerne for barn og ungdom, gruppeledere, tillitsvalgte og alle funksjonærer som skaper våre ritt. Vi gleder oss til å oppleve sykkelåret 2023 sammen med dere.