|

Høy aktivitet for å sikre gode vilkår for sykling

Mandag i denne uken hadde IF Frøy befaring sammen med Bymiljøetaten i rundbanetraseene ved Skullerud. Leder Morten Forland og løypesjef Arild Busengdal inspiserte løypene sammen med Andreas Myking, Eivind Birkeland og Martin Løvik fra kommunen.

IF Frøy jobber aktivt for å sørge for gode forhold for sykling i vårt områder i generasjonene som kommer. De innebærer mye møtevirksomhet.

Styret arbeider både med å sikre bedre forhold for sykling i terrenget, på landeveien og i anlegg, og er også spesielt opptatt av problemene en nasjonalpark i Østmarka vil få. Vi har tett kontakt både med Oslo Idrettskrets, Region Øst i Norges Cykleforbund, NCF sentralt og Sportsklubben Rye.

Vi har også dialog blant annet med NOTS og Oslo og Omland Friluftsråd.

Her er noen av aktivitetene som er gjennomført den siste tiden:

  • Møte med representanter for Statsforvalteren om planene om nasjonalpark i Østmarka. Møtet var konstruktivt, og vi føler at vi fikk forståelse for våre synspunkter. IF Frøy mener en nasjonalpark i utgangspunktet ikke er nødvendig, og at en nasjonalpark om den kommer ikke må sette andre begrensninger for utøvelse av sykling og annen idrett enn det som allerede finnes i Markaloven.
  • Møte med Frode Jacobsen, som er leder i Oslo Arbeiderparti og nå også nestleder i Oslo Idrettskrets. Vi hadde en god samtale hvor vi fikk forklart hva IF Frøy er og hvorfor det er viktig at vi får bedre forhold for sykling – ikke minst for barn og ungdom. Byrådet har sagt nei til aktivitetssoner i randsonene i marka (for eksempel på Haraløkka), og det har satt stopper for mange av våre planer.  Vi la også fra vårt syn på nasjonalpark.
  • Deltakelse på fellesmøte i Friluftslivets samarbeidsutvalg for bydelene. Trude Elde representerer IF Frøy i FSU Østensjø, men kunne ikke stille på fellesmøtet. Jørn Michalsen deltok i hennes sted. Etter møtet fikk vi sammen med Tord Bern Hansen fra Rye en samtale med miljøbyråd Siren Stav. Hun klargjorde at hun ikke har noe imot enkel tilrettelegging for terrengsykkel som vi ønsker på Skullerud, hvilket var positivt.
  • Med bakgrunnen i denne klargjøringen tok vi kontakt med Bymiljøetaten, og fikk til en befaring i terrengtraseen på Skullerud, som er utsatt fra tidligere. Befaringen ble gjennomført mandag 27. juni. Løypesjef Arild Busengdal har nå kommet med forslag til enkle tilpassinger vi håper å gjøre i løpet av kort tid. Vi vil også utarbeide flere slike tiltak som krever mer saksbehandling i Bymiljøetaten. Vårt mål er å ha naturløyper uten for mye bygde elementer, men vi samtidig tilrettelegge slik at løypa blir sportslig god for alle nivåer og slik at den kan holde seg godt selv ved bruk i dårlig vær. Både for IF Frøy og for Bymiljøetaten vil det også være en fordel om løypa blir permanent slik at omfattende søknadsprosesser unnngås.
  • Vi har også hatt en meget positiv dialog med Marcela Montserrat Fonseca Bustos, som er nyvalg styreleder i Oslo Idrettskrets. Hun har invitert IF Frøy til et styremøte rett etter ferien, og det takker vi ja til.
  • Samtidig har vi avtalt med idrettskretsens generalsekretær Magne Brekke, og avtalt at han skal be om et møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, for å diskutere nasjonalpark i Østmarka. IF Frøy blir med på det møtet.

Etter ferien vil vi jobbe videre for å sikre gode forhold for sykling. Vi ser litt lysere på situasjonen generelt i Oslo, og vil påvirke det vi kan for at det skal ikke vedtas en nasjonalpark som blir en katastrofe for idrettsutøvere i Oslo i generasjoner fremover. Heldigvis er flere enige med oss. For eksempel sa Skiforeningens generalsekretær nylig at han mener Markaloven er godt nok for vern av marka, og at nasjonalpark er unødvendig.

Styret i IF Frøy håper alle frøyere bruker både landeveien og marka flittig i sommer. Men som alltid er det viktig at vi tar hensyn til andre brukere – og sørger for å bruke marka på en bærekraftig måte.