Her er Frøys Facebook-side

IF Frøy har lansert sin egen Facebook-side. Hva, sier du kanskje – har ikke klubben mange slike?

Toppbilde: Slik ser toppen av Frøys Facebook-side ut når den lanseres.

Facebook er en nyttig og viktig kanal for å komme med informasjon, for å fortelle om ting som er skjedd, og for å diskutere. Til det formålet er det opprettet mange forskjellige grupper innen Frøy. Her kan deltakerne dele det som er viktig akkurat for dem.

Offisiell informasjonskanal

Frøy har også hatt en gruppe for hele klubben. Nå er det også opprettet en egen side. Forskjellen er at i gruppen kan alle legge inn info. Siden er klubbens offisielle informasjonskanal på Facebook. Her vil bare de som har fått tilgang kunne legge ut saker.

– Vi har sett at klubben har behov for en offisiell side på Facebook. Vi håper den blir viktig for medlemmene, men at den også skal profilere klubben på andre grupper – som syklister i andre klubber, syklister som ikke er medlemmer i en klubb, media, andre organisasjoner, politikere og myndigheter, sier Tor Magnus Kolflaath, som er leder i IF Frøys markedskomite.

I samspill med froy.no

Den nye Facebook-siden skal ikke erstatte Frøys nettside, men fungere i et samspill med den. All viktig informasjon skal fortsatt finnes på nettsiden. Alle gruppene på Facebook skal også leve videre. Imidlertid vil mye av informasjonen som i dag legges ut på hovedgruppen på hele klubben etter hvert bli å finne på den nye suden.

– Vi vet at mye av trafikken på nettsiden kommer fra Facebook. Vi håper vi nå skal øke denne ytterligere, slik at Frøy og det vi driver med skal profileres enda bedre, sier Tor Magnus.

Mange nyheter vil komme

Han legger til at det nå arbeides med en ny versjon av nettsiden, der det i enda større grad skal bli enkelt å finne all nyttig informasjon om klubben, treninger, ritt og andre arrangementer.

Markedskomiteen jobber for øvrig med flere ideer om hvordan sosiale medier kan bidra til å utvikle IF Frøy. Her vil det komme mange nyheter framover.

Maiken Therese Kallestad er hovedadministrator for Facebook-siden. Hun oppfordrer alle i Frøy til å like siden – og til å invitere alle sine venner på Facebook til å gjøre det samme.

Relatert innhold