Frøy-syklister involvert i tragisk ulykke

Syklister fra IF Frøy var involvert i den tragiske ulykken på Gardermoen lørdag, der en person mistet livet. Ut fra den informasjonen klubben har klart å få tak i lørdag kveld, er ikke syklisten som døde fra Frøy.

Det var en gruppe med syklister fra Oslostudentene Idrettslag og IF Frøy som var på treningstur på Romerike lørdag, da en bil kjørte inn i gruppen.  En person omkom. Skadeomfanget for de andre har vært uavklart, men sent lørdag kveld kom det meldinger om at de øvrige involverte ikke hadde alvorlige skader.

Det var lørdag kveld vanskelig å få informasjon om ulykken utover det som har stått i media, blant annet fordi politiet nektet å gi noen opplysninger til Frøy.

Tenker på de pårørende

– Dette er en tragisk ulykke, og vi tenker på den omkomne og vedkommendes pårørende. Klubbens ledelse vil følge opp ulykken søndag, og ta vare på rytterne som var involvert på best mulig måte, sier leder Jørn Michalsen i Frøy.

Han legger til at IF Frøy er opptatt av at sykkelsporten skal utøves så sikkert som mulig for alle som sykler og alle andre trafikanter. Klubben jobber på bred front med dette temaet.

– Vi har satt i verk prosjektet Sikker Frøy-syklist. På forrige styremøte diskuterte vi hvordan vi mot neste sesong kan jobbe med temaet, forteller Michalsen.

OSI og IF Frøy sendte lørdag kveld ut en felles uttalelse etter ulykken:

Syklister fra OSI og Frøy involvert i tragisk ulykke

OSI og Frøy har blitt kjent med den tragiske ulykken ved Gardermoen, der våre syklister er involvert.

Vi gjør nå det vi kan for å ta vare på våre medlemmer og de direkte involverte i ulykken.

– Dette er en tragisk ulykke som berører oss alle. Våre tanker er nå hos den nærmeste familie og de øvrige pårørende. Vi vil gjøre vårt beste for å ta vare på de som trenger vår hjelp.

Eric Wang Wikstrøm Jørn Michalsen

Styreleder OSI                 Leder IF Frøy