Frøy engasjerer seg for sykling i Østmarka

IF Frøy engasjerer seg nå i konflikten om terrengsykling i Østmarka. Klubben har tatt initiativ til et samarbeid mellom mange som bruker marka til terrengsykling.

Toppbilde: Mange barn lærer å bruke Østmarka gjennom terrengsykling i regi av Frøy. Her ledes unge ryttere av en voksen gjennom løypa i et ritt i fjor.

– Vi ønsker et bredt samarbeid for å sørge for best mulig vilkår for de som ønsker å bruke marka også til terrengsykling. Derfor inviterer vi organisjonene til alle typer terrengsyklister til et møte for å legge strategien for den videre arbeidet, sier Jørn Michalsen, som er leder i Frøy.

Bakgrunnen for konflikten er at blant annet Østmarkas venner ønsker sterke begrensninger på syklling i Østmarka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå fremmet et forslag om forbud mot sykling på blåmerkede løyper både i Østmarka og Nordmarka.

– Trist og uforståelig
– Forslaget er trist, og vitner om manglende forståelse for hva terrengsykling i marka er. Terrengsyklister er like opptatt av å ta vare på naturen som andre brukere er.. Mange – også vi i Frøy – legger ned store ressurser i å bevare naturen og øke tilgjengeligheten for alle grupper, sier Trude Elde.

Hun er leder for barneaktiviteten i IF Frøy, og er en av de ivrigste sykkelbrukerne av marka.

Fylkesmannens forslag er sendt på høring med høringsfrist 15. april. Frøy starter nå arbeidet med å utarbeide et høringssvar.

Sammen med NOTS
Sammen med NOTS (Norsk organisasjon for terrengsykling) vil Frøy invitere andre sykkelklubber og sykkelorganisasjoner, andre friluftsorganisasjoner og interessenter til et samarbeid. Målet er å skape forståelse for sykling i marka og hindre begrensinger som går ut over befolkningens mulighet til å drive aktiv idrett og friluftsliv.

– Vi vil også kontakte politikere fra alle partier for å forklare våre synspunkter og for å få vist at syklistene er en berikelse for Oslomarkene, ikke en trussel, sier Trude Elde og Jørn Michalsen.

Relatert innhold