Fire nye fjes i Frøy-styret

En veteran i Frøy og en fersking var to av de fire nye ansiktene som ble valgt inn i styret på årsmøtet tirdag kveld.

Celine_gunnar

Gunnar Landa tok over som leder av landeveiskomiteen etter Espen Hillmann, som nå trekker seg etter en årrekke som ansvarlig for den komiteen. Gunnar har mange års erfaring som leder i landevei, ikke minst fordi han har fulgt opp sønnene Andreas og Knut, som begge har syklet flere år i klubben. Det er derfor en kar som han vet hva han går til som skal lede komiteen fremover.

Gleder seg

Atskillig ferskere er Celine Gees Solheim, som går inn som varamedlem i styret. Hun blir ungdomsrepresentanten i styret, og gleder seg til å ta fatt med arbeidet.

Nye styremedlemmer ble også Tor Magnus Kolflaath, som tar over som leder i sponsorkomiteen, og Arne Hanssen, som er ny sekretær. Arne overtar for øvrig oppgaven etter samboer Lene Østberg.

Fornøyd leder

Jørn Michalsen tok gjenvalgt som leder i Frøy, og er fornøyd med styrets sammensetning.

– Årsmøtet valgte et styre som både står for erfaring og kontinuitet, men som også får inn nye krefter som kan bidra med kreativitet, organisasjonserfaring og spennende ideer, sier han.

Strategiplanen vedtatt

Årsmøtet vedtok også ny strategiplan for årene fram til 2020 – en egen sak om denne vil komme på nettsiden. Også budsjettet for 2016 ble vedtatt enstemmig. Kontingenten for 2017 blir den samme som i 2016.

Referat fra årsmøtet blir lagt ut på nettsiden så snart det er klart og signert av protokollunderskriverne.

Styret i IF Frøy ser slik ut etter årsmøtet tirsdag 16. februar:

Jørn Michalsen, leder
Haakon Selje, nestleder
Wenche Madsen Eriksson, kasserer
Arne Hanssen, sekretær
Gunnar Landa, leder i landeveiskomiteen
Vidar Handal, leder i terrengkomiteen
Nina Margrethe Grude, leder i ritt-og arrangementskomiteen
Christin Becker, ansvarlig klær/materiell
Geir Westgaard, rekrutteringsansvarlig
Tor Magnus Kolfaalth, leder sponsorkomiteen
Celine Gees Solheim, varareprepresentant

Relatert innhold