Abid Raja fra Frøy inn i NCFs styre

Norges Cykleforbunds 87. ordinære Forbundsting ble arrangert lørdag 27. og søndag 28. februar i år. En av de mest gledelige nyhetene fra årets ting må være at Frøys Abid Raja ble valgt inn i styret i NCF.

Toppbilde: Frøyere som stilte på tinget i forskjellige funksjoner. Fra venstre Marie Ommundsen, Arne Hanssen, Christin Becker, Jørn Michalsen og Abid Raja.
Foto © Samir Tawfiq

Abid presenterte seg selv som en person som har vært opptatt av sykling hele livet, og at han har; og vil jobbe for syklingens fremme der beslutninger tas. Han fortalte også ivrig om hvordan Frøys leder Jørn Michalsen hadde vært med på å introdusere han for rullekjøringens mysterier, og at han var svært motivert til å bidra ikke bare i rulla, men også på det mer formelle og politiske planet.

Med i flere grenutvalg
Arne_Hanssen
Arne Hanssen var delegat fra IF Frøy på tinget, pog har skrevet denne rapporten fra Bergen.

Gledelig var det at IF Frøy også ble representert i flere av NCFs grenutvalg. Tidligere eliterytter fra Frøy-Bianchi , Phan Åge Haugård ble valgt inn i grenutvalget for landevei, og Marie Ommundsen, som er en av våre nye eliteryttere, ble valg inn i grenutvalg bane. Katrhine Hofstad også ny i IF Frøy sin elitesatsing, ble applaudert inn i grenutvalg for syklekross. Katrine som tidligere syklet for Frøy, er nå altså tilbake som en del av vår elitesatsning.

Vi gleder oss over at at IF Frøy er så godt representert både sentralt og i grenutvalgene til NCF og er sikker på at være «rytter» kommer til å bidra på en positiv og fremoverlent måte for å fremme syklingen på alle plan.

Frøy hadde flere representanter på tinget i forskjellige funksjoner. Christin Becker og Arne Hanssen var klubbens to delegater.

Syklepolitisk dokument

Forbundstinget vedtok NCFs Syklepolitisk dokument, som skal være forbundets strategiske verktøy og handlingsplan for perioden 2016-2020. Her legges det opp til en åpen og inkluderende kommunikasjon, og en offensiv sportslig satsning. NCF har også en målsetning om å ta et større samfunnsansvar, øke rekrutteringen, og da spesielt øke kvinner i norsk sykkelsport med 100 prosent.

SPD-forside
Norges Cykleforbunds SPD (Sykkelpolitisk dokument) er forbundets viktigste styringsverktøy. Du kan lese dokumentet via lenke til høyre

Det gledelige her er at hovedlinjene i Syklepolitisk dokument i hovedsak er i tråd med, og fremhever de samme momentene som IF Frøy sin strategisplan for 2016-2020. En strategiplan klubben vedtok på vårt årsmøte for noen uker siden.

Den største forskjellen mellom vårt strategiplan og NCF sin ser ut til å være at NCF, konkretiserer sin sportslige satsning, og at en artikulerer en strategi om å øke kvinneandelen i norsk sykkelsport på alle plan, både blant de som sykler og de som fasiliterer sykling som aktivitet. En slik offensiv holdning overfor jenter og sykling er kanskje noe som Frøy også bør arbeide inn i sine strategiplaner ved en senere revisjon.

Frivillighet

Som ellers i samfunnet er det vanskelig å få folk til å engasjerte seg i frivillig arbeid. Dette var også synlig på årets forbundsting ved at det bare var vel 50 av landets ca.450 sykkelklubber som var representert. Det var heller ikke mange unge delegater, og det ble påpekt at en i større grad må forsøke å motivere unge til å ta verv i klubbene.

En annen årsak til lav deltakelse på forbundstinget kan være at det for mange ble for dyrt å reise til Bergen. For flere, spesielt oss fra Østlandet var nok dette en vurderingen som førte til at det ble bestemte at neste forbundsting i 2018 skal tildeles Tønsberg.

Velodromdebatt
NCFs ting
Forbundstinget ble avholdt for 87 gang – i 2016 i Bergen.

På årets ting ble det presentert flere konkrete prosjekter for bygging av velodrom. Selv om prosjektene for velodrom på Sola og i Asker fortsatt mangler siste del av finansiering, virket begge prosjekt å være «såpass god form» at det er svært realistisk å tro at begge prosjektene kan bli realisert innen kort tid.

Velodromprosjektet i Levanger ble også nevnt. Dette er en 250 meters utendørs betongvelodrom støpt i egenutviklede støpeformer. Det gikk også rykter om at formen på velodromen var beregnet etter en egenutviklet integralformel som både var heftig og lang.

Prosjektet hørte svært spennende ut, og det kunne nesten virke som at folkene bak hadde adoptert Redor Felgens uredde og innovative holding, og tenkt at «kan dette være så vanskelig og dyrt da?»

NM Lagtempo langdistanse

Som sikkert mange allerede har fått med seg ble Region Øst sitt forslag om en egen NM Lagtempo langdistanse nedstemt. NCF har som et av sine hovedmål for avvikling av ritt, og da særlig norgesmesterskap, at disse skal være rettferdige og sikre mange av motforestillingene mot Region Øst sitt forslag gikk nettopp på at delegatene mente at et slikt ritt nettopp vil være vanskelig å arrangere på en sikker og rettferdig måte.

Her ble det spesielt bemerket at de fleste av kommisærene som hadde fulgt fjorårets prøve-NM hadde avgitt negative anbefalinger om at Lillehammer-Oslo passet som NM i lagtempo, langdistanse.

I debatten holdt Smaalenene Sykkelklubbs leder Samir Tawfiq et engasjert motinnlegg der han fortalte at der det før kunne være én og to på tirsdagstreningene var det nå 30 dedikere sykelister som i vinter kjørte egne spinningøkter nettopp fordi de fant det motiverende å forsøke å bite fra seg på et lagtempo-NM fra Lillehammer til Oslo.

Region Øst

Region Øst med vår egen Jørn Michalsen i spissen, var mange ganger på talerstolen, men flere gode forslag, og fikk blant annet vedtatt å øke regionenes representasjon på tinget. Et forslag som pålegger forbundsstyret å bedre kommunikasjonen med regionene, ble også vedtatt.

Budsjett

Alle som her vært på et årsmøte i IF Frøy er kjent med at budsjett og regnskap ofte skaper langedebatter, dette skjedde da også på tinget. Så selv om NCF skal arranger sykkel-VM i 2017 og er med i planene for to store velodromer som skal bygges, ble det det en lang debatt rundt Region Øst sitt forslag om å kreve inn 10 kroner i startavgift ved turritt. Penger som er tenkt å gå til regionens arbeid.

En tilsvarende avgift kreves i dag inn i Region Sør, der lederen kunne fortelle at «turritt-syveren» som ble krevd inn, eksempelvis ble brukt til å kjøpe gjerder og tidtakingsutstyr som klubben i regionen fritt kunne låne når en arrangerte ritt. Motargumentene gikk på at den ene tiern tar den andre og at det ville bli mye administrasjon for lite inntekter.

MOT

På forbundstinget ble også organisasjonen MOT presentert. MOT samarbeider med over hundre lokalsamfunn og nærmiljø over hele landet og Norges Cykleforbund er det første idrettsforbund som har gjort en egen avtale med organisasjonen. MOT handler om å bli sett, og plassere de unge i sentrum med vekt på etikk og holdninger. I bunnen ligger erkjennelsen av at en må snakke med, og ikke til de unge.

IF Frøy har i sine strategiplaner et ønske om å nå ut til skoler og andre aktører i nærmiljøet som jobber med unge. Og MOT som organisasjon er noe som Frøy bør få mer kunnskap om, og vi bør kanskje undersøke om det er mulig med ulike samarbeid med dette spennende tiltaket.

NCFs_forbundsstyre
Dette er det nye forbundsstyret i Norges Cykleforbund. Fra venstre Gyrild Kjølstad, Vidar Bringeland Sørensen, Heidi Jørgensen Krokdal, 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen, president Harald Tiedemann Hansen, 2. visepresident Marianne Balto, Marit Sælemyr og Abid Raja.