Er du rette person for viktige verv i Frøy?

Kan du tenke deg å gjøre en jobb for IF Frøy? Vi er et stort idrettslag med mange funksjoner. Valgkomiteen er i full gang med arbeidet før årsmøtet tirsdag 11. februar. Mange brikker er på plass, men valgkomiteen har fortsatt noen nøkkelverv som ikke er besatt.

Toppbilde: IF Frøy har mange tillitsverv som skal besettes. Bildet viser stor aktivitet sekretariatet under det første United Bakeriescup-rittet i 2013. I forgrunnen Steinar Knutsen.
Foto © Haakon Selje

Vi vet at det blant våre mange medlemmer er folk med kompetanse og mulighet til å gjøre en god jobb. Det kan være aktive syklister, medlemmer som ikke er så aktive lenger, eller foreldre til barn og ungdom i klubben.  Vervene er ansvarsfulle og vil kreve noe tid, men er samtidig givende. Her er noen av vervene vi mangler dyktige folk til:

LEDER I RITT-OG ARRANGEMENTSKOMITEEN

Dette er et av de viktigste vervene i klubben. Komiteen har ansvaret for rittene klubben arrangerer, samt for praktisk gjennomføring av klubbkvelder og årsmøte.

Ritt- og arrangementskomiteen har mange dyktige medlemmer som fyller viktige funksjoner i rittene våre. Blant annet er jobbene som ansvarlig for å kalle inn mannskapene, sekretariatsansvarlig og logistikkansvarlig på plass. Oppgaven som leder vil være å koordinere arbeidet og sørge for at alt fungerer som det skal.

I 2014 skal Frøy arrangere følgende ritt:

  • To United Bakeries Cup (onsdag 7. mai og onsdag 18. juni)
  • Terrengsykkelrittet sammen med Fri Flyt (lørdag 31. mai)
  • Norgescup rundbane (lørdag 20. september)
  • Klubbmesterskap i terreng, rundbane og tempo (datoer ikke fastsatt)
  • Oslo landeveiscup på Tusenfryd (dato ikke bestemt, men går vanligvis en mandag i august)
LEDER OG MEDLEMMER I SPONSORKOMITEEN

Styret tror sponsorarbeidet vil bli viktigere for klubben i årene framover. I 2014 er det skapt et godt grunnlag for å øke sponsorinntektene gjennom å skaffe små og store avtaler.

Komiteen trenger både en dyktig leder og medlemmer som liker å jobbe med denne type aktiviteter. Her snakker vi om store avtaler, og mindre avtaler for eksempel i forbindelse med nettsiden. Det blir også aktuelt å jobbe mot avtaler for NM i rundbane, som klubben skal  arrangere i 2014.

Har du lyst til å påta deg en av disse oppgavene – eller kan du tenke deg å gjøre en jobb for klubben uten at du helt er sikker på hva som passer for deg? Ta kontakt med lederen i valgkomiteen, Pernille Augedal, så raskt som mulig. Hun har telefon 926 54 779 og epost pka@ude.oslo.kommune.no . Du kan også kontakte klubbens leder, Jørn Michalsen, på telefon 913 45 748 eller epost froy@micmedianor.no